Avdelingsleder
Sikkerhet
Avdeling Industri

930 93 439

Marthe Hove Bjørnæs

Marthe Bjørnæs er utdannet sivilingeniør fra NTNU (2016) med spesialisering innen energi-, prosess- og strømningsteknikk. Hun har jobbet i Norsk Energi siden august 2017 med hovedfokus på rådgivning innen sikkerhet og eksplosjonsvern.

Marthes erfaring omfatter:

 • Kvalitative risikoanalyser som HAZID- og ROS-analyser
 • HAZOP-gjennomganger av anlegg og prosesser
 • Utarbeidelse av eksplosjonsverndokumenter i henhold til ATEX-direktivet
 • Risikoanalyser for design av instrumenterte sikkerhetssystemer (SIL) i henhold til trykk- og maskindirektivet.
 • Utarbeidelse av filosofi for brann- og gassdeteksjon ved prosessanlegg
 • Miljørisikoanalyser
 • SHA-plan iht. byggherreforskriften
 • Erfaring som prosjektleder og kursholder

Marthe er lokalisert ved vårt hovedkontor i Oslo.

Norsk Energi
 • Hoffsveien 13

 • P.b. 27 Skøyen

 • N-0212 Oslo

 • +47 22 06 18 00

 • E-post: 

Følg oss