Lyse Neo sin nye kjølesentral er offisielt åpnet

onsdag, 13 november 2019.

Den 30. oktober hadde Lyse Neo offisiell åpning av Forus kjølesentral. Dette markerer slutten på et spennende prosjekt hvor Norsk Energi har bistått med detaljprosjektering av elektromekanisk utstyr, funksjonsbeskrivelse og idriftsettelse av kjølesentralen og tilhørende vekslerstasjon i Sandnes Havn.

Kjølesentralen leverer frikjøling til kjølekunder i Sandnes, helt uten bruk av kjølemaskiner. Dette er en energieffektiv, teknisk enkel og robust metode for produksjon av kjøling.

Selve sentralen på Forus ligger under bakkeplan, og fra utsiden ser man kun adkomstbygget. Adkomstbygget er etter vår mening godt integrert i omgivelsene og Lyse Neo har i tillegg oppgradert området rundt bygget. Selv ingeniørene i Norsk Energi lot seg imponere av kjølesentralens fremtoning. (saken fortsetter under bildet)

Vakuumanlegg for kontroll av vannstrømmen i inntaksledningen. Systemet består av aktuerte ventiler, vakuumtank, vakuumpumper og instrumentering. (Kilde: Lyse Neo)Overbygget på Forus Kjølesentral og deler av det opparbeidede utearealet. (Kilde: Lyse Neo)

Sentralen på Forus forsynes med sjøvann fra Gandsfjorden via et inntaksrør med diameter 710 mm. Sentralen består i hovedsak av et inntaksbasseng og pumper som flytter sjøvannet videre inn til en vekslerstasjon i Sandnes havn via en 4,5km lang sjøvannsledning. Denne har en diameter på 560 mm. Vekslerstasjonen i Sandnes havn er dimensjonert for å levere 9 MW frikjøling til kjølekundene.

Et av tiltakene vi i Norsk Energi vil trekke frem i prosjektet er metoden for å starte og stoppe vannsirkulasjon til sjøvannskum. Siden inntaksbassenget ligger under havnivå strømmer sjøvannet inn med selvfall, men det er ikke benyttet en ventil for å stoppe denne vannstrømmen. Man ønsket å unngå ulempen med drift og vedlikehold av en stor ventil som må tåle det korrosive miljøet i inntaksledningen. Det er istedenfor benyttet et enkelt prinsipp, hevertprinsippet. På denne måten kan vannstrømmen startes og stoppes med et lite vakuumanlegg. Systemet suger vakuum i inntaksledningen slik at vannet kan strømme inn i inntaksbassenget. For å stoppe vannstrømmen fjernes vakuumet igjen. 

Norsk Energi gratulerer Lyse Neo med den nye kjølesentralen!

Kontakt: Johan M. Grinrød eller Nikolai Huisman Moskvil

Vakuumanlegg for kontroll av vannstrømmen i inntaksledningen. Systemet består av aktuerte ventiler, vakuumtank, vakuumpumper og instrumentering. (Kilde: Lyse Neo)Vakuumanlegg for kontroll av vannstrømmen i inntaksledningen. Systemet består av aktuerte ventiler, vakuumtank, vakuumpumper og instrumentering. (Kilde: Lyse Neo) 

Relaterte saker:
Varmevekslere er i dag heist på plass i frikjølekum i Stavanger.

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.