Konvertere fra fossilt til elektrisk?

Er dere en av mange virksomheter som vurderer å fase ut fossil varme med strøm? Enova har nye støtteordninger og Norsk Energi kan bistå med utarbeidelse av søknader.

Enova har nå etablert et nytt program for industrien hvor det gis utredningsstøtte til virksomheter som enten har en eksisterende elektrisk løsning, eller vurderer å konvertere til elektrisk løsning (bort fra fossile varmeprosesser) som kan påvirke kapasitet i nettet. Prosjektene som utredes må være knyttet til energi-, effekt- og/eller klimagassintensive aktiviteter i industrien, og ha en ambisjon om et effektresultat for et framtidig investeringsprosjekt som tilsvarer minst 100 kW. Synergieffekter til nabovirksomheter, samt løsninger som gjør det mulig å utnytte prisvariasjoner, teller positivt.

Prosjekter det gis utredningsstøtte til skal være innen teknologier som er tilgjengelige i markedet, og som kan knyttes opp mot en eksisterende produksjon.

Utredningen som støttes av Enova med inntil 50 % av godkjente dokumenterte merkostnader og er oppad begrenset til 500 000 kroner, skal gi tilstrekkelig grunnlag for å kunne foreta en investeringsbeslutning i virksomheten.
Fristen for å søke støtte er 1. desember 2021 klokken 12:00.

Er dette av interesse? Om ønskelig kan vi bistå dere med utarbeidelse av søknaden.

Kontakt Gunn Helen Nylund, tel. 94 29 94 05, epost  eller Hans Fauske, tel. 95039773, epost , for ytterligere informasjon.

Mer informasjon: https://www.enova.no/bedrift/industri-og-anlegg/klima--og-energisatsinger-i-industrien/

High voltage masts at sunsetIllustrasjonsfoto: Shutterstock/Dietrich Leppert

Norsk Energi
  • Hoffsveien 13

  • P.b. 27 Skøyen

  • N-0212 Oslo

  • +47 22 06 18 00

  • E-post: 

Følg oss