Konsekvensutredninger

Konsekvensutredninger

En konsekvensutredning skal belyse og klargjøre konsekvenser av planer og tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Det innebærer utredning av potensielle virkninger på omgivelsene som følge av blant annet:

  • forurensning (utslipp til luft, herunder klimagassutslipp, forurensning av vann og grunn, støy)
  • transportbehov, energiforbruk og energiløsninger
  • beredskap og ulykkesrisiko

Erfaring

Norsk Energi har god kunnskap og kompetanse på de nevnte områdene og etablerte samarbeid på øvrige relevante områder.  Vi har gjennomført konsekvensutredninger for flere forbrennings-/ energiproduksjons- og industrianlegg.

Kontakt

Kjell Olav Nerland

Kjell Olav Nerland

Spesialrådgiver
91 13 72 06

Les mer

Dag Borgnes

Dag Borgnes

Seniorrådgiver
99 79 60 87

Les mer

Norsk Energi
  • Hoffsveien 13

  • P.b. 27 Skøyen

  • N-0212 Oslo

  • +47 22 06 18 00

  • E-post: 

Følg oss