Klimastrategi

Klimastrategi og tiltak for grønt skifte

Mange av Norsk Energis kunder jobber målrettet med å redusere sine klimautslipp og -fotavtrykk. Flere og flere virksomheter har dette som en viktig strategi for et grønt skifte og en sterk miljøprofil. Vi erfarer at mange trenger hjelp til å legge en god klimastrategi og finne gode tiltak for å redusere utslippene. Aktuelle tiltak kan være:

  • Substitusjon av brensel eller andre råstoffer som bidrar til klimautslipp 
  • Tekniske og prosessmessige forbedringer
  • Rensetiltak

Kontakt

Kjell Olav Nerland

Kjell Olav Nerland

Spesialrådgiver
91 13 72 06

Les mer

Dag Borgnes

Dag Borgnes

Seniorrådgiver
99 79 60 87

Les mer

Norsk Energi
  • Hoffsveien 13

  • P.b. 27 Skøyen

  • N-0212 Oslo

  • +47 22 06 18 00

  • E-post: 

Følg oss