Seniorrådgiver
Avdeling Bergen

92 06 54 08
22 06 19 54

Kjartan Furnes

Kjartan Furnes er utdannet sivilingeniør i Ingeniørvitenskap og IKT med spesialisering i varme- og strømningsteknikk fra NTNU i 2013 og har også tatt flere enkeltemner. Han har tverrfaglig bakgrunn og arbeidserfaring som sikkerhet- og brannrådgiver og som tilsynspersonell fra brannvesen.

I Norsk Energi arbeider Kjartan innen fagfeltet teknisk sikkerhet.

Han har erfaring med bl.a. kvantitative og kvalitative risikoanalyser, brann- og eksplosjonsanalyser, numeriske strømningsberegninger og brannprosjektering.

Ta kontakt med Kjartan dersom du ønsker hjelp med:

  • Brannteknikk
  • Eksplosjonsvern
  • Risiko- og sårbarhetsanalyser
  • Samsvarsvurdering

Kjartan er lokalisert ved vårt kontor i Bergen.

Norsk Energi
  • Hoffsveien 13

  • P.b. 27 Skøyen

  • N-0212 Oslo

  • +47 22 06 18 00

  • E-post: 

Følg oss