Spesialrådgiver
Energi- og prosessteknikk
Avdeling fjernvarme

95 77 17 97

Johan Grinrød

Johan Grinrød er utdannet sivilingeniør i kuldeteknikk og termisk energi ved NTNU. Etter studiene avtjente han verneplikten på Forsvarets forskningsinstitutt før han startet i Norsk Energi i 1999. Johan har vært involvert i en rekke utbyggingsprosjekter både for komplette fjernvarmeutbygginger og energisentraler. Han er en av Norges fremste spesialister på integrasjon av varmepumper i fjernvarme og prosessanlegg. Arbeidsoppgavene i Norsk Energi er varierte og omfatter alle faser av et prosjekt med finansiering, organisering, prosjektering, innkjøp, byggeledelse, og idriftsettelse. 

Johan arbeider også med konsept og forretningsutvikling. Han liker å ta prosjektet igjennom alle faser og bistår gjerne med driftsoppfølging etter overlevering. Gjennom slike prosjekter har han opparbeidet erfaring som han bruker til å optimalisere design, styring og prosjektgjennomføring.

Johan er lokalisert ved vårt hovedkontor i Oslo.

Norsk Energi
  • Hoffsveien 13

  • P.b. 27 Skøyen

  • N-0212 Oslo

  • +47 22 06 18 00

  • E-post: 

Følg oss