Seniorrådgiver
Avdeling Gjøvik

90 84 70 53
22 06 19 23

Jan Erik Stensby

Jan Erik Stensby er utdannet maskinist og ingeniør fra Tønsberg Maritime Høgskole og Høgskolesenteret i Vestfold.(1991) Han har erfaring som maskinist og maskinsjef fra store oljetank- og LPG-skip og store cruiseskip. Han har også erfaring som driftsingeniør og teknisk leder fra landbasert produksjonsbedrift innen vakuummetallisering.

Jan Erik har jobbet i Norsk Energi siden 2007 og har hovedsaklig jobbet med prosjektering av utvendig fjernvarmeledninger. Siden 2017 er han også godkjent som kursholder for NE sine kjelpasser- og kjeloperatørkurs. Har kjelepasser-sertifikat. Han er også godkjent som inspektør av trykkpåkjent utstyr og utfører kontrolloppdrag på vegne av Norsk Energi Kontroll.      

Ta kontakt med Jan Erik dersom du ønsker hjelp til:  Prosjektering av fjernvarme-distribusjonsnett, byggeledelse av fjernvarme distribusjonsnett,  teknisk drift/vedlikeholdsledelse av varmetekniske anlegg, kontroll av trykkpåkjent utstyr. 

Jan Erik er lokalisert ved vårt Gjøvik-kontor.

Norsk Energi
  • Hoffsveien 13

  • P.b. 27 Skøyen

  • N-0212 Oslo

  • +47 22 06 18 00

  • E-post: 

Følg oss