809 Kjeloperatørkurs FULLT

Fra 13. mars 2023 frem til 17. mars 2023
22 06 18 91

Kursavgift inkl. eksamensgebyr
For medlemmer:   kr 9 900,-
ikke medlemmer:  kr 10 900,-

I kursavgiften inngår kursmateriell og eksamen, men ikke kost og losji!
Sertifikatgebyr kommer i tillegg - mer informasjon.

Her finner du Praktisk informasjon om kursene inkl. priser, regelverket inkl krav til praksis, og eksamen.

Avbestilling
Ved avbestilling belastes et gebyr på kr. 1200,- per deltaker. Ved avbestilling senere enn 4 uker før kursstart, eller ved uteblitt oppmøte til kursstart, belastes hele kursavgiften samt hele pensjonsprisen for hotellet dersom det er bestilt via Norsk Energi. Mer informasjon.

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål knyttet til kursene eller sertifikater.
Epost:  eller tlf 22 06 18 91.

Er kurset du ønsker å delta på fullt, men du ønsker å stå på venteliste kan du sende en epost til 

Norsk Energi
  • Hoffsveien 13

  • P.b. 27 Skøyen

  • N-0212 Oslo

  • +47 22 06 18 00

  • E-post: 

Følg oss