Seniorrådgiver
Avdeling Bergen

tlf 41 00 22 32

LinkedIn

Harald Berland

Harald Berland er utdannet Diplom-Ingenieur (FH) fra Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt (2008) i Tyskland og Bachelor of Engineering fra Heriot-Watt University (2007) i Storbritannia. Han har jobbet i Norsk Energi siden februar 2020 med hovedfokus på energieffektivisering, konseptstudier og søknader. Harald har lang erfaring som prosjektleder, blant annet for oppdrag innenfor hydrogenproduksjon med karbonfangst (blått hydrogen) og kraftproduksjon i avfallsforbrenningsanlegg. Harald har nærmere 12 års erfaring fra Bergen Engines (tidligere Rolls-Royce Power Systems) innen prosjektledelse, styrkeanalyser og svingningsanalyser.

Ta kontrakt med Harald dersom du ønsker hjelp til:

 • Spillvarmeutnyttelse fra industriprosesser
 • Hydrogenrelaterte prosjekter
 • Prosjektledelse
 • Kartlegging av energibruk og utrede tiltak for energieffektivisering
 • Enova-søknader
 • Utslippstillatelser

Harald er lokalisert ved vårt kontor i Bergen.

Norsk Energi
 • Hoffsveien 13

 • P.b. 27 Skøyen

 • N-0212 Oslo

 • +47 22 06 18 00

 • E-post: 

Følg oss