Spesialrådgiver
Energi- og prosessteknikk
Avdeling Industri

95 03 97 73

Hans Fauske

Hans Fauske er utdannet sivilingeniør fra University of Salford (1986) med spesialisering innen «Natural Gas Engineering». Han har jobbet i Norsk Energi siden 1986, hovedsakelig med utredninger, prosjektering, oppfølging av bygging og idriftsettelse av forskjellige typer anlegg (gass, hetvann, damp etc.) til industrien. Hans har utstrakt erfaring som rådgiver fra flere forskjellige typer industrier innenfor løsninger for kjelanlegg, damp og kondensat, kjøling, trykkluft og forskjellige typer gassanlegg.

Ta kontakt med Hans dersom du ønsker hjelp med:

- Gassanlegg
- Varme- og hetvannsanlegg
- Damp- og kondensatsystemer
- Kjølevannsanlegg
- Trykkluftanlegg
- Røykgass renseanlegg
- Kartlegging og utnyttelse av spillvarme
- Energiledelse og Enøk
- Økonomiske støtteordninger (Enova, Skattefunn m.fl.)

Hans er lokalisert ved vårt hovedkontor i Oslo

Norsk Energi
  • Hoffsveien 13

  • P.b. 27 Skøyen

  • N-0212 Oslo

  • +47 22 06 18 00

  • E-post: 

Følg oss