Fredrik Even Hansen

Seniorrådgiver
Avdeling Industri

+47 22 06 18 16
+47 458 85 033

Fredrik Even Hansen

Fredrik Even Hansen er utdannet sivilingeniør fra UMB(2010) med spesialisering innenfor maskin, prosess og produktutvikling. Han har erfaring fra installasjoner av kjeler, damp- og kondensatanlegg, fordelings- og forbruksanlegg for gass og prosessvannsanlegg til flere typer industri.

Han har kunnskap om risikovurderinger, prosessdesign og utstyr- og rørdimensjonering. Prosjektledelse fra forstudie, detaljprosjektering, installasjonskontroll og ferdigkontroll.

Han har også vært involvert i flere studier og prosjekter for energioptimalisering og energigjenvinning av spillvarme.

Ta kontakt med Fredrik dersom du ønsker hjelp med:

 • Varme- og hetvannsanlegg
 • Damp- og kondensatsystemer
 • Gassanlegg
 • Energikartlegging og optimalisering
 • Energigjenvinning
 • Prosessdesign og armaturvalg
 • Prosjektering og prosjektledelse

Fredrik er lokalisert ved vårt kontor på Skøyen, Oslo.

Norsk Energi
 • Hoffsveien 13

 • P.b. 27 Skøyen

 • N-0212 Oslo

 • +47 22 06 18 00

 • E-post: 

Følg oss