Første fjernvarmekunde på Gruben satt i drift

mandag, 16 desember 2019.

Mo Fjernvarme har i løpet av sommeren bygget hovedstrekket for fjernvarme til bydel Gruben i Mo i Rana. Den første kunden, Fia Eiendom, som er huseier for Byggtorget og Beleggsenteret, har satt varmeanlegget i drift og dekker sitt oppvarmingsbehov med fjernvarme.

Fjernvarmen i Mo er basert på spillvarme fra industrien i Mo, energi som ellers ville gått tapt. Etablering av fjernvarmeledning til Gruben legger forholdene til rette for leveranse av miljøvennlig fjernvarme til en bydel i vekst. Det er planer om flere nye bygg i bydelen, bl.a. ny skole og idrettshall.

Utbyggingen har omfattet etablering av over 2 km fjernvarmetrase. Arbeidene startet i april med kryssing av elven Tverråga, se video fra dette her. Mye av arbeidene videre langs gangveien opp mot Gruben har pågått på nattestid for å sikre trygg ferdsel på gangveien for myke trafikanter. Arbeidene ble ferdigstilt i september.

Norsk Energi har deltatt i alle deler av prosessen, fra forprosjekt til ferdigstillelse.

Vi gratulerer Mo fjernvarme med ny utvidelse av nettet slik at enda flere bygg i Mo kan varmes opp med miljø- og klimavennlig fjernvarme!

Kontakt: Marit Vadseth 

Les gjerne saken "Utvider fjernvarmenettet på Mo" fra vvsaktuelt.no.    

Mo fjernvarme Gruben fra Marit 

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.