Enøk-tiltak i Bergen Kulturhus

fredag, 26 juni 2020.

Norsk Energi med enøk-rådgivning i historisk bygning i Bergen. Det resulterte i Enova-støtte til energitiltak som forventes å gi en årlig reduksjon i energiforbruk på minimum 110 000 kWh.

Bergen Kulturhus i Vaskerelven 8 i Bergen sentrum er et gammelt ærverdig bygg fra 1800-tallet. Det har huset alt fra bokbinderi, bakeri, kunsthøgskolen samt blitt brukt som boligbygg. Med nye eiere i spissen gjennomgår bygget i dag en omfattende rehabilitering og den tekniske standarden heves. Til høsten skal Bergen Kulturhus ønske sine første gjester velkommen. Kulturhuset vil ha besøkskapasitet på opptil 1300 personer, egen restaurant, kontorer og møtelokaler.

Norsk Energi har bidratt med kartlegging av enøktiltak med etterfølgende søknadsprosess til Enova i programmet «Beste tilgjengelig teknologi i eksisterende bygg». Bergen Kulturhus ble tildelt drøye 1,86 millioner kroner til gjennomføring av syv energitiltak.

Energimålet er en årlig reduksjon i energiforbruk på minimum 110 000 kWh. Tiltakene består blant annet av utskifting/etterisolering av vinduer, overgang til energieffektiv belysning, moderne SD-anlegg og konvertering til vannbåren varme. Norsk Energi bidrar med oppfølging av energitiltakene, samt rapportering mot Enova.

Som følge av byggets arkitektur og alder ble Vaskerelven 8 fritatt fra energikravene i TEK og byantikvaren formoder om at fasaden skal forbli uforandret. Bergen Kulturhus AS viser at ved å være engasjert og fremoverlent er det fullt mulig å gjennomføre energitiltak også i eldre bygg.

Har du et eksisterende bygg som bruker mye energi? Eller har du planer om rehabilitering? Norsk Energi har lang erfaring med energikartlegging, energioppfølging og søknadsprosesser mot Enova og Innovasjon Norge. Ikke nøl med å ta kontakt dersom du er interessert i en prat.

Kontakt: Kristin Nørstebø

Bergen Kulturhus oppgraderes og viser at det er mulig å få til energitiltak som gir vesentlig reduksjon i energiforbruket. Bergen Kulturhus oppgraderes og viser at det i gamle bygg er mulig å få til energitiltak som gir vesentlig reduksjon i energiforbruket. Foto: Kristin Nørstebø. 

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.