Kampen Skole i Oslo bader i morgensol. Foto: Norsk Energi v/ Kristin Nørstebø

Energimerking Oslobygg

I 2011 ble det utarbeidet energimerker for offentlige bygg i Oslo som angir både energiavtrykk og andel fossile og elektriske varmekilder. Etter ti år er kommunen pålagt å fremskaffe nye energimerker som er oppdatert etter dagens standard. En gitt karakter i 2011 betyr ikke nødvendigvis samme karakter i 2022, da kravene skjerpes for hvert nivå på spekteret.

Det pågår nå et omfattende arbeid som kartlegger energistatusen for disse 55 byggene. Siden 2011 er det kommet krav om at bygg skal energisimuleres for å få en energiattest. Av de 55 byggene er det 15 som ikke har utarbeidet en egen simuleringsfil, så dette må gjøres for å generere en attest. Simuleringsfiler utarbeides i programmet SIMIEN og er et anerkjent program.

Dersom det er gjort endringer i byggenes energiavtrykk, teknikk som påvirker dette, eller gjort oppgraderinger eller utbedringer, så må dette hensyntas i beregningen av den nye energiattesten.

Prosjektfakta

 • Oppdragsgiver

  Oslobygg KF

 • Periode

  2022 - 2023

 • Bransje

  Bygg

 • Omfang

  Leveranse 55 lovpålagte energimerker

Kontakt

Lucy Kongevold Fjermeros

Lucy Kongevold Fjermeros

Avdelingsleder
970 66 973
22 06 18 20

Les mer

Norsk Energi
 • Hoffsveien 13

 • P.b. 27 Skøyen

 • N-0212 Oslo

 • +47 22 06 18 00

 • E-post: 

Følg oss