Due diligence

Due Diligence

Due diligence eller selskapsgjennomgang er en arbeidsprosess og metode for å samle inn og analysere informasjon om et selskap, ofte i forbindelse med fusjoner, oppkjøp eller andre strategiske forandringer. Selskapsgjennomgangen brukes for å få et klarere bilde av omstendighetene i selskapet. Gjennomgangen utføres gjerne i regi av et overtagende selskap.

På miljøsiden er det viktig å kartlegge det aktuelle selskapets miljøforpliktelser og miljøprestasjoner. Kartleggingen kan da omfatte:

 • Har selskapet nødvendige konsesjoner, utslippstillatelser og evt. lisenser
 • Overholdes myndighetskravene
 • Hvor godt rustet er selskapet for fremtidige krav
 • Er det etablert god internkontroll og miljøledelse
 • Finnes det «gamle miljøsynder» (forurenset grunn e.l.)
 • Kreves det store investeringer på miljøsiden i overskuelig fremtid

Norsk Energi har omfattende erfaring fra en rekke oppdrag med Due diligence som inkluderer miljøforhold og kan gjerne bistå med dette.

Kontakt

Kjell Olav Nerland

Kjell Olav Nerland

Spesialrådgiver
91 13 72 06

Les mer

Dag Borgnes

Dag Borgnes

Seniorrådgiver
99 79 60 87

Les mer

Norsk Energi
 • Hoffsveien 13

 • P.b. 27 Skøyen

 • N-0212 Oslo

 • +47 22 06 18 00

 • E-post: 

Følg oss