Dette er Norsk Energi

Norsk Energis arbeidsområde er effektiv, miljøvennlig og sikker utnyttelse av energi. Som et ledende kompetansemiljø innen termiske energisystemer bistår vi norske og internasjonale oppdragsgivere med rådgivning, prosjektering, kontroll, utredning, teknologiutvikling, prosjektledelse og opplæring.

Norsk Energi er først og fremst et konsulentselskap som utfører flere hundre små og store oppdrag i året for private og offentlige oppdragsgiver. Samtidig er Norsk Energi også en forening for energibrukere og energiprodusenter. Vi har ca 80 medlemmer og de står for over 80 prosent av energiforbruket i norsk industri. Foreningen ble etablert i 1916 under navnet Norsk Dampkjelforening.

Møte i Norsk EnergiVi er et spisskompetansesenter innen termiske energisystem og har blant annet vært med på å prosjektere de fleste energisentralene i de største fjernvarmeanleggene i Norge. Dette innebærer at vi har god kunnskap om både store varmepumpeanlegg, kjelanlegg for returtre, flis og trepulver. I tillegg har vi god kompetanse på forbrenning av biolje, biogass, gass og lettolje. I den senere tid har vi også prosjektert flere store varmesentraler basert på el. De fleste spillvarmeprosjekter fra industri til fjernvarmeformål har Norsk Energi prosjektert. Ta gjerne en titt på noen av våre prosjekter.

Økt oppmerksomhet om klimaspørsmål og effektiv energibruk gjør Norsk Energis tjenester mer etterspurt enn noen gang, slik at selskapet er i god vekst både i omsetning og resultat. 

Vi har ca 80 høyt kvalifiserte medarbeidere.

Illustrasjonsbilde

Norsk Energi har hovedkontor på Skøyen i Oslo, med avdelingskontorer i Bergen og Gjøvik. I tillegg er vi representert i Arendal, Fredrikstad, Trondheim og Tønsberg. Se kontaktinformasjon.

Vi er en av partnerne bak overskuddsenergi.no, som er et samarbeid mellom 12 bedrifter, som alle holder på med sirkulære energiløsninger, også kalt fjernvarme og -kjøling, basert på forskjellige former for overskuddsenergi.

Norsk Energis selskap Norsk Energi Kontroll AS leverer uavhengige kontrolltjenester for private og offentlige kunder.

Miljofyrtårn logo

Norsk Energi er sertifisert som en miljøfyrtårnbedrift.

Mer informasjon:
Norsk Energis Historie