Bladet Norsk Energi nr 3

I denne ferske utgaven av bladet Norsk Energi, som nå er på vei til abonnentene, har vi bla flere artikler om utnyttelse av industriell overskuddsvarme.

Norsk Energi 3 2021 94x132Er bioenergi klimanøytralt? Ja, ifølge norsk klimapolitikk. Nei, ifølge EU. En ny skogstrategi er meget kritisk til økt bruk av bioenergi. (se side 4).

Flere artikler i dette nummer handler om utnyttelse av industriell overskuddsvarme. Vi omtaler EMIL-prisvinneren i år, Elkem Salten, som takket være det nye energigjenvinningskraftverket er blitt verdens mest energieffektive silisiumverk. (se side 6).

Karbonfangst henger nøye sammen med utnyttelse av overskuddsvarme. Hver enkelt industribransje må finne sin egen unike løsning for karbonfangst, sier Alf Tore Haug, som er konsernansvarlig for energieffektivisering i Elkem. (se side 14).

Biokarbon kan bli norsk storindustri. Vow bygger unik pyrolysefabrikk på Ringerike. Målet er å erstatte alt fossilt kull til reduksjonsmiddel i metallindustrien. (se side 20).

Svensk professor lanserer 3-rørs lavtemperatur fjernvarme (side 24). Stort potensiale for enøk i varmtvannsystemer (side 32). Du kan også lese nytt fra Energilederforum (side 12).

Les bladet her 

Kontakt: Hans Borchsenius

Mer informasjon om bladet og tidligere utgaver.

Norsk Energi
  • Hoffsveien 13

  • P.b. 27 Skøyen

  • N-0212 Oslo

  • +47 22 06 18 00

  • E-post: 

Følg oss