Miljø og klima - skorstein med røyk

Avfallsbehandling og gjenvinning

De fleste virksomheter har avfall som skal håndteres, og det er i dag strenge krav til både sortering, klassifisering, deklarering og rapportering, potensiell resirkulering og material gjenvinning, samt evt. destruksjon og sluttdisponering. Det er ofte betydelige kostnader forbundet med dette, og i mange tilfeller penger å spare ved optimalisering av avfallshåndteringen.

Norsk Energi har omfattende kunnskap om og erfaring med avfall fra industri og næringsvirksomhet, og regelverket som gjelder for disponering.

Vi utfører kartlegging og analyser av avfall og avfallsstrømmer for identifisering av beste godkjente metoder for håndtering, gjenvinning og sluttdisponering av avfallet.

Kontakt

Kjell Olav Nerland

Kjell Olav Nerland

Spesialrådgiver
91 13 72 06

Les mer

Dag Borgnes

Dag Borgnes

Seniorrådgiver
99 79 60 87

Les mer

Norsk Energi
  • Hoffsveien 13

  • P.b. 27 Skøyen

  • N-0212 Oslo

  • +47 22 06 18 00

  • E-post: 

Følg oss