Årsrapporten for 2020

Norsk Energis årsrapport for 2020 foreligger nå. Der kan du blant annet finne Styrets årsberetning og årsregnskapet samt en presentasjon av noen av prosjektene vi har jobbet med gjennom året.

Til tross for COVID 19-pandemien deltok Norsk Energi i mange spennende prosjekter i 2020. Blandt annet innen enøk og energiledelse, kontroll og sikkerhet, hydrogen, CO2-fangst, bioenergi og varmepumper. 

- Vi er imponert over industrien, fjernvarmen og eiendomsbesitterne som ser lenger enn pandemien og fortsetter med å gjøre tiltak for å redusere energibruk, utnytte spillvarme, konvertere til klimavennlige energikilder og å fange CO2, skriver adm.dir Jon Tveiten i sin lederartikkel.

I tillegg kan du lese om følgende:

 • Enova Kunnskap - en web-portal for energiledelse
 • ZEG Power skal lage hydrogen fra gass med integrert CO2-fangst
 • "Aldri igjen" - viktigheten av gransking ved alvorlige ulykker
 • Norcems CO2-fangsprosjekt
 • Elkem Salten skal gjenvinne 270 GWh
 • Undervisningsbygg arbeider systematisk med enøk
 • Ny elektrokjel hos Epax
 • Arbaflames svartpelletsfabrikk klar for oppstart
 • Cargill kutter utslipp med varmepumper

Årsrapporten kan lastes ned her.

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om noen av sakene kan du ta kontakt med Jon Tveiten.

Norsk Energi
 • Hoffsveien 13

 • P.b. 27 Skøyen

 • N-0212 Oslo

 • +47 22 06 18 00

 • E-post: 

Følg oss