Årets første utgave av bladet Norsk Energi 2021

I bladet som nå er på vei ut til abonnentene kan du lese om atomkraft, CO2-fangsprosjekt og CO2-fri hydrogenproduksjon samt energikartlegging i store foretak.

Tidsskriftet Norsk Energi 1 2021Her kan du lese bladetI Bladet Norsk Energi skriver vi ofte om energieffektivisering og fornybar energi, og svært sjelden om atomkraft. Denne gangen gjør vi imidlertid et unntak. Det viser seg nemlig at nyere forskning på små, modulære saltsmeltereaktorer er meget lovende, og gjør mange tradisjonelle argumenter mot atomkraft irrelevante.

«Langskip», Norges store CCS-prosjekt har kastet loss. Norsk Energi er med som teknologipartner for Aker Clean Carbon i Norges første CO2-fangstprosjekt på Norcem Brevik. Prosjektet ventes ferdig i 2024, og da skal også CO2-deponeringsprosjektet på «Northern Light» Kollsnes stå klart.

ZEG Power oppgraderer nå sitt testanlegg på Lillestrøm for CO2-fri hydrogenproduksjon. Senere vil ZEG bygge et større anlegg på Kollsnes, knyttet til «Northern Light». Hva er egentlig ZEG-teknologien? Vi går gjennom de grunnleggende prinsippene.

Hydrogen er også tema for en fagartikkel av Torvald Stemsrud, der han gjennomgår ulike aspekter ved hydrogen: egenskaper, produksjonsmetoder, anvendelsesområder, lagring og sikkerhetsforhold.

En del av EUs Energieffektiviseringsdirektiv er krav om energikartlegging i store foretak. I en artikkel går vi inn på ulike aspekter ved å innføre dette kravet i Norge, blant annet ved å se på svenske erfaringer. Vi bringer også et intervju med Kai Johansen i Glencore, der han hevder at langsiktig teknologiutvikling er viktig, men ikke nok. Vi må for all del ikke glemme å prioritere dagsaktuelle prosjekter med kjent teknologi. Her har støtteapparatet en utfordring, hevner Kai Johansen.

Kontakt: Hans Borchsenius

Mer informasjon om bladet og tidligere utgaver.

Norsk Energi
  • Hoffsveien 13

  • P.b. 27 Skøyen

  • N-0212 Oslo

  • +47 22 06 18 00

  • E-post: 

Følg oss