Ane Kristiansen

Ane Kristiansen er utdannet sivilingeniør fra NTNU (1989) med spesialisering innen kjemiteknikk og prosessteknologi. Hun har jobbet i Norsk Energi siden mars 2020 med hovedfokus på HMS-rådgivning, sikkerhet og eksplosjonsvern. Ane har over 30 års erfaring fra norsk, landbasert prosessindustri og vannkraftindustri, inkludert 7 års erfaring som konsulent fra Vysus Group (tidligere Lloyd’s Register og Scandpower), med oppdrag innen:

 • Kvalitative risikoanalyser som HAZID- og ROS-analyser
 • Kvantitative risikoanalyser (QRA) med utarbeidelse av hensynssoner
 • HAZOP-gjennomganger av anlegg og prosesser
 • Arbeidsmiljø-, helse-, og kjemikalierisikoanalyser offshore med kunnskap om gjeldende regelverk og standarder
 • Utarbeidelse av eksplosjonsverndokumenter og sikkerhetsrapporter i henhold til ATEX-direktivet og Storulykkeforskriften
 • Utvikling av styringssystemer i henhold til ISO 9001/14001/45001 standardene
 • Analyser innen arbeidsmiljø, ytre miljø, kjemikaliestyring samt granskning etter ulykker og alvorlige hendelser
 • Gjennomføring av revisjoner og inspeksjoner
 • Samarbeid med myndigheter ved utarbeidelse av retningslinjer for QRA
 • Praktisk erfaring fra produksjonsledelse og industrivern-, innsats- og beredskapsledelse, HMS og kvalitetsstyring og drift- og vedlikehold innen prosessindustri
 • Erfaring som prosjektleder og kursholder

Ane er lokalisert ved vårt kontor i Oslo.