Bygg - nytt satsningsområde for Norsk Energi

Hallstein Brandal, som i mange år har vært leder av fjernvarmeavdelingen i Norsk Energi, går nå over til å lede den nye byggavdelingen.

Hallstein Brandal- Vi skal hjelpe våre byggkunder med det vi kan best, nemlig å fremme tiltak som gir effektive, miljøvennlige og sikre energianlegg, sier avdelingsleder for Bygg, Hallstein Brandal.Norsk Energi er det firmaet i Norge som har lengst erfaring i å hjelpe norsk industri og fjernvarmevirksomhet i retning av effektive, miljøvennlige og sikre energianlegg. Vi har også jobbet litt i byggsektoren, men har ikke hatt spesielt fokus på dette markedet. Imidlertid har vi den senere tiden blitt mer bevisst på at de tradisjonelle kundene våre i stor grad også er avhengig av at byggmarkedet, kunder av «våre kunder», har tilsvarende effektive, miljøvennlige og sikre energianlegg.

Vi har sett at vannbårne energianlegg i eldre bygg kan være dysfunksjonelle og ineffektive. I tillegg er det dessverre slik at enkelte nyanlegg blir prosjektert og bygget etter gamle utdaterte prinsipper, enten med gammeldagse reguleringsprinsipper eller også feil dimensjonering i forhold til moderne bygningskropper. Resultatet er unødig høy energibruk, høyt maksimalt effektnivå, dårlig sikkerhet mot bakterievekst i varmtvann og et komfortnivå under forventet. Blant enkelte utbyggere har vannbårne energianlegg rett og slett et dårlig rykte!

For oss er dette ikke noe vi kan leve med, eller som vi bare kan observere uten å handle! Vi ønsker å gjøre en innsats for at vannbårne energianlegg skal oppleves som noe positivt. Ikke bare at vannbårne anlegg muliggjør utnyttelse av spillvarme – energi som ellers ville gått til spille. Vannbårne energianlegg skal også kunne oppleves som komfortable og problemfrie for brukerne. Dette er hva vi ønsker å signalisere med den nye avdelingen vår, både for oss selv og samfunnet rundt oss. Vi skal rett og slett bidra til at vannbårne energianlegg blir foretrukket teknologi! For å få til dette skal vi hjelpe våre byggkunder med det vi kan best: å fremme tiltak som gir effektive, miljøvennlige og sikre energianlegg. Slike tiltak kan være relatert til rutiner, så som «energisparerutiner», der vi aktualiserer og forenkler driftsrutiner med forklaring på hva og hvorfor en må følge opp tekniske energianlegg for å sikre at de hele tiden yter optimalt. Det kan også være forbedrede funksjonsbeskrivelser som sikrer at kompliserte varme- og kjøleanlegg gir varme der det er behov for det og kjøling der det er behov for det – og når det er behov for det. Vi ser også for oss å bidra til en større grad av mengderegulering i varme- og kjøleanlegg. Vi skal også bidra til at miljøvennlig og klimanøytral termisk produksjon blir konkurransedyktig og foretrukket løsning, der den beste teknologien blir valgt kostnadsanalyse over anleggets levetid.

Omorganiseringen medfører at vi skal ta med oss vår industrielle tankegang, og solide kompetanse på termisk energianlegg (distribusjon og produksjon), inn på bygg- og eiendomsmarkedet. Men vi ser også for oss at vi med denne endringen vil videreutvikle oss, og opparbeide oss nye kompetanse, som vi kan dra nytte av i industri- og fjernvarmeprosjekter, avslutter Hallstein. 

Norsk Energi
  • Hoffsveien 13

  • P.b. 27 Skøyen

  • N-0212 Oslo

  • +47 22 06 18 00

  • E-post: 

Følg oss