EMIL-prisen (Energi- og miljøprisen), deles ut årlig av Norsk Energi til en bedrift, person eller institusjon som kan vise til positive energi- og miljøverntiltak ved utvinning, konvertering, transport, utnyttelse, innsparing eller gjenvinning av energi.

Prisen ble første gang delt ut i 1976.

EMIL-prisen er tildelt følgende:

2018    Quantafuel AS
2017    Norcem Brevik
2016    Hafslund Varme AS
2015    Alcoa Lista og Farsund kommune
2014    Elkem Carbon Fiskaa
2013    Finnfjord AS og Geir-Henning Wintervoll
2012    John Helge Stensrud v/Universitetet i Oslo
2011    Nidar AS
2010    Hafslund Miljøenergi
2009    Elkem Thamshavn
2008    Hunton Fiber AS
2007     Norsk Fjernvarme
2002-2006 – Ikke utdelt
2001    Gaia Trafikk AS
2000    Bærum fjernvarme AS
1999    Trondheim Energiverk
1998    Oslo Renholdsverk
1997    Norske Skog Saugbrugs
1996    Gasnor AS
1995    Elkem Aluminium, Mosjøen
1994    Sentralvaskeriet for Østlandet
1993    Jan Olav Willums
1992    Rothor AS
1991    Tinfos Jernverk AS
1990    Knut Ove Hillestad
1989    Ikke utdelt
1988    Norske Skog – Sande Paper Mill
1987    Ikke utdelt
1986    Oslo Kommune – Vedlikeholdsetaten
1985    Hydro Aluminium
1984    Norske Skog Skogn
1983    Rogalandsmeieriet AL
1982    Statoil Norge AS
1981    Norcem AS
1980    Olje- og energidepartementet, for Enøk Kampanjen
1979    Svenningdal AS
1978    OSLO ENERGI
1977    AS Ila og Lilleby Smelteverk
1976    Borregaard Industrier