EMIL-prisen 2012 overrakt John Helge Stensrud ved UiO

fredag, 15 juni 2012.

EMIL-prisen ble i i år overrakt avdelingsleder VVS ved Universitetet i Oslo (UiO), John Helge Stensrud. Han fikk prisen for arbeidet med å oppnå mer miljøvennlig energibruk til oppvarming av UiOs bygningsmasse som er på 560 000 kvadratmeter.

- John Helge Stensrud har vært en ildsjel i dette arbeidet, og han dro i gang dette prosjektet uten støtte fra Enova eller Enøk-fondet i Oslo kommune. UiO har dekket det meste av investeringene for å etablere et nytt system som leverer lavtemperatur varme i retur til Hafslunds fjernvarmenett, sa adm. direktør Jon Tveiten i Norsk Energi da EMIL-prisen ble overrakt.

Stensrud understreket at EMIL-prisen en fin anerkjennelse for alle som har jobbet med prosjektet og samtidig en oppmuntring til å jobbe videre med nye enøk-titak ved UiO. I tillegg er prisen viktig for andre avdelinger ved UiO som ser at dette arbeidet blir lagt merke til utenfor UiOs grenser, fortalte Stensrud.

 emilprisen-til-iou


Kjernetroppene bak enøk-innsatsen ved UiO. Bak fra venstre: Jan Erik Olsen, Trond Paulsen, Trygve Sogn, John Helge Stensrud og Knut Erik Olsen fra UiO. Foran fra venstre: Eirik Horve og Åge Håland fra Norsk Energi. EMIL-prisen i år er et kart over Oslo og Akershus utarbeidet i 1729 av Johann Baptist Homann.
SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.