Ledende i fjernvarme

Med nesten 40 års erfaring fra fjernvarmeprosjekter over hele landet utgjør Norsk Energi et ledende konsulentmiljø innen alle ledd i utbygging av fjernvarme og fjernkjøling.


fjernvarme_artikelVi kan bistå i hele prosessen fra forstudier til drift av komplette anlegg eller deler av anlegg: varmesentraler, distribusjonsnett og kundesentraler.

Samtidig tilbyr vi ekspertise i bruk av en rekke forskjellige fornybare energikilder i fjernevarmeproduksjon: biobrensel, spillvarme, geovarme, avfall og solenergi. Vi har også lang erfaring med å integrere fjernkjøling i totalanleggene.

Vår brede, tverrfaglige kompetanse og lange praktiske erfaring innen termisk energi, miljø, styring og regulering gjør det lønnsomt å velge Norsk Energi som samarbeidspartner for alle slike prosjekter. Norsk Energi har deltatt i et stort antall av de største fjernvarmeutbyggingene her i landet.

Vi kan bistå med blant annet:

 • Forstudier og forprosjekt
 • Lønnsomhetsvurderinger
 • Forprosjekter for vurdering av ulike energikilder
 • Prosjektering distribusjonsnett
 • Prosjektering kundesentraler
 • Prosjektering varme-/kjølesentraler
 • Konsesjonssøknader og Enova-søknader
 • Nettsimuleringer
 
 • Kontraktsformuleringer
 • Innkjøp
 • Varme-/kjøleplaner
 • Fjernstyring og overvåking
 • Testing og idriftsettelse
 • Driftbistand/problemløsning
 • Oppfølging
 • Miljøregnskap
 • Bedriftstilpassede kurs

For mer informasjon se faktaark om:
Nye utslippskrav til energianlegg    
Varmepumpe- og kjøleanlegg   

Ta gjerne en titt på følgende aktuelle saker
Optimal drift av fjernvarmesystem  
Nye markedsmuligheter for fjernvarmeselskaper 
Veileder om tilknytningsplikt for fjernvarme
Fjernvarme kutter energiforbruket med 28 prosent
Kjøling av bygg
Optimalisering av kjølesystemet i Barcode
Fjernvarmens rolle i energisystemet