Oppdateringskurs

Dette kurset er beregnet på personell som skal betjene og vedlikeholde kjelanlegg, eller har ansvar for kjelanlegg, og som har behov for å bli oppdatert på dagens regelverk - med fokus på sikkerhet, økonomisk drift og miljø. Dessuten personell som i begrenset omfang har arbeidet med kjelanlegg den senere tid og som skal resertifisere sitt operatør-/kjelpassersertifikat.
Kurset er også for dem som har glemt å fornye sertikatet innen utløpsdato.

NB! Norsk Energi kan kun resertifisere sertifikat utstedt av Norsk Energi.
Mer informasjon om resertifisering av sertifikater.

Kurset, som ofte er en del  av de ordinære operatør- og kjelpasserkurs, går onsdag og torsdag med eksamen på fredag og omfatter områder/temaer som:

  • Lover og forskrifter
  • Overvåkning, sikring og funksjonsprøving ved kjelanlegg
  • Energitilførsel, forbrenning og virkningsgrader
  • Vedlikehold og kontroll
  • Skadeomfang og hyppighet
  • Rapportering, journalføring og dokumenthåndtering
  • Gruppeoppgaver

Tid og sted for kursene finner du i kursoversikten nedenfor. 

Praktisk informasjon om kursene inkl. pris, gjeldende regelverk, søknadsskjema for sertifikat etc finner du via lenkene på høyre side.

Påmelding gjøres ved å klikke på kursnavnet for aktuelt kurs i oversikten nedenfor.
For best mulig utbytte av kurset anbefaler vi deltagere som skal resertifisere sitt kjelpassersertifikat å melde seg på Oppdateringskurs ved et av kjelpasserkursene.

PÅMELDING - klikk på aktuelt kurs i oversikten nedenfor


Kurs Dato Sted
Oppdateringskurs
OP747 Oppdateringskurs 27-09-2017 - 29-09-2017 Storefjell Resort Hotel, Gol
OP748 Oppdateringskurs 18-10-2017 - 20-10-2017 Thon Hotell Prinsen, Trondheim
OP749 Oppdateringskurs 01-11-2017 - 03-11-2017 Scandic Asker, Asker
OP750 Oppdateringskurs 15-11-2017 - 17-11-2017 Storefjell Resort Hotel, Gol
OP751 Oppdateringskurs 29-11-2017 - 01-12-2017 Thon Hotell Prinsen, Trondheim
OP10001 Oppdateringskurs 25-10-2017 - 27-10-2017 Thon Hotell Prinsen, Trondheim
OP10002 Oppdateringskurs 08-11-2017 - 10-11-2017 Scandic Asker, Asker
OP10003 Oppdateringskurs 22-11-2017 - 24-11-2017 Thon Hotell Prinsen, Trondheim
OP10004 Oppdateringskurs 06-12-2017 - 08-12-2017 Storefjell Resort Hotel, Gol