Oppdateringskurs

Dette kurset er beregnet på personell som skal betjene og vedlikeholde kjelanlegg, eller har ansvar for kjelanlegg, og som har behov for å bli oppdatert på dagens regelverk - med fokus på sikkerhet, økonomisk drift og miljø. Dessuten personell som i begrenset omfang har arbeidet med kjelanlegg den senere tid og som skal resertifisere sitt operatør-/kjelpassersertifikat.
Kurset er også for dem som har glemt å fornye sertikatet innen utløpsdato.

NB! Norsk Energi resertifiserer/fornyer som hovedregel kun sertifikat utstedt av Norsk Energi. Mer informasjon om resertifisering av sertifikater.

Kurset, som ofte er en del  av de ordinære operatør- og kjelpasserkurs, går onsdag og torsdag med eksamen på fredag og omfatter områder/temaer som:

  • Lover og forskrifter
  • Overvåkning, sikring og funksjonsprøving ved kjelanlegg
  • Energitilførsel, forbrenning og virkningsgrader
  • Vedlikehold og kontroll
  • Skadeomfang og hyppighet
  • Rapportering, journalføring og dokumenthåndtering
  • Gruppeoppgaver

Tid og sted for kursene finner du i kursoversikten nedenfor. 

Praktisk informasjon om kursene inkl. pris, gjeldende regelverk, søknadsskjema for sertifikat etc finner du via lenkene på høyre side.

Påmelding gjøres ved å klikke på kursnavnet for aktuelt kurs i oversikten nedenfor.
For best mulig utbytte av kurset anbefaler vi deltagere som skal resertifisere sitt kjelpassersertifikat å melde seg på Oppdateringskurs ved et av kjelpasserkursene.

PÅMELDING - klikk på aktuelt kurs i oversikten nedenfor


Kurs Dato Sted
Oppdateringskurs
OP752 Oppdateringskurs 24-01-2018 - 26-01-2018 Storefjell Resort Hotel, Gol
OP753 Oppdateringskurs 14-02-2018 - 16-02-2018 Thon Hotell Prinsen, Trondheim
OP754 Oppdateringskurs 14-03-2018 - 16-03-2018 Storefjell Resort Hotel, Gol
OP755 Oppdateringskurs 18-04-2018 - 20-04-2018 Thon Hotell Prinsen, Trondheim
OP756 Oppdateringskurs 30-05-2018 - 01-06-2018 Scandic Asker, Asker
OP757 Oppdateringskurs 13-06-2018 - 15-06-2018 Thon Hotell Prinsen, Trondheim