Oppdateringskurs

Dette kurset er beregnet på personell som skal betjene og vedlikeholde kjelanlegg, eller har ansvar for kjelanlegg, og som har behov for å bli oppdatert på dagens regelverk - med fokus på sikkerhet, økonomisk drift og miljø. Dessuten personell som i begrenset omfang har arbeidet med kjelanlegg den senere tid og som skal resertifisere sitt operatør-/kjelpassersertifikat.
Kurset er også for dem som har glemt å fornye sertikatet innen utløpsdato.

NB! Norsk Energi resertifiserer/fornyer som hovedregel kun sertifikat utstedt av Norsk Energi. Mer informasjon om resertifisering av sertifikater.

Kurset, som ofte er en del  av de ordinære operatør- og kjelpasserkurs, går onsdag og torsdag med eksamen på fredag og omfatter områder/temaer som:

  • Lover og forskrifter
  • Overvåkning, sikring og funksjonsprøving ved kjelanlegg
  • Energitilførsel, forbrenning og virkningsgrader
  • Vedlikehold og kontroll
  • Skadeomfang og hyppighet
  • Rapportering, journalføring og dokumenthåndtering
  • Gruppeoppgaver

Tid og sted for kursene finner du i kursoversikten nedenfor. 

Praktisk informasjon om kursene inkl. pris, gjeldende regelverk, søknadsskjema for sertifikat etc finner du via lenkene på høyre side.

Påmelding gjøres ved å klikke på kursnavnet for aktuelt kurs i oversikten nedenfor.
For best mulig utbytte av kurset anbefaler vi deltagere som skal resertifisere sitt kjelpassersertifikat å melde seg på Oppdateringskurs ved et av kjelpasserkursene.

For tiden har vi stor pågang til kursene. Er kurset du ønsker å delta på fullt er det mulig å stå på venteliste. Alternativt har vi mulighet for å sette opp flere kurs. Ta kontakt!

PÅMELDING - klikk på aktuelt kurs i oversikten nedenfor


Event Date Location
Oppdateringskurs
OP758 Oppdateringskurs 26-09-2018 - 28-09-2018 Storefjell Resort Hotel, Gol
OP759 Oppdateringskurs 17-10-2018 - 19-10-2018 Thon Hotell Prinsen, Trondheim
OP760 Oppdateringskurs 31-10-2018 - 02-11-2018 Scandic Asker, Asker
OP761 Oppdateringskurs 14-11-2018 - 16-11-2018 Storefjell Resort Hotel, Gol
OP762 Oppdateringskurs 28-11-2018 - 30-11-2018 Thon Hotell Prinsen, Trondheim