Fjernvarme og fornybar energi

Avdeling for fjernvarme og fornybar energi arbeider innen produksjon- og distribusjonssystemer for vannbårne energisystemer. Hovedfokus har tradisjonelt vært på kollektive energisystemer (fjernvarme/-kjøling), men vi jobber også mye med energisystemer i bygg. Vi er Norges største kompetansesenter når det gjelder termiske produksjonsanlegg, og vi arbeider både med varmepumper/kjølemaskiner, bioenergi, energigjenvinning, solvarme etc.

Vi har et tett samarbeid med våre søsteravdelinger; Industri, Samfunn og miljø (lokalisert i Oslo) samt regionalkontorene i Bergen og Gjøvik. I fellesskap har vi prosjekter både i inn- og utland, med oppdrag både for offentlige oppdragsgivere, store industribedrifter og private byggeiere.

Brandal, Hallstein Brandal, Hallstein

Avdelingsleder

Ettestøl, Anders Ettestøl, Anders

Spesialrådgiver

Haugerud, Linda P. Haugerud, Linda P.

Seniorrådgiver

Knudsen, Bjørn Egil Knudsen, Bjørn Egil

Seniorrådgiver

Rikstad, Lise Rikstad, Lise

Rådgiver

Falch, Ida Matilde Falch, Ida Matilde

Varamedlem (ansattrepr)

Spesialrådgiver, Nestleder

Grinrød, Johan M. Grinrød, Johan M.

Spesialrådgiver

Hjortaas, Trygve Hjortaas, Trygve

Seniorrådgiver

Lien, Ingvild Roterud Lien, Ingvild Roterud

Seniorrådgiver

Soma, Morten H. Soma, Morten H.

Spesialrådgiver

Bostad, Erik Bostad, Erik

Spesialrådgiver

Hysvær, Lasse Hysvær, Lasse

Seniorrådgiver

Norheim, Arnstein Norheim, Arnstein

Spesialrådgiver

Tornøe, Frode Tornøe, Frode

Seniorrådgiver

Danielsen, Sven Danielsen, Sven

Styremedlem (ansattrepr)

Seniorrådgiver

Haugen, Marie Haugen, Marie

Rådgiver

Jørgensen, Knut Jørgensen, Knut

Seniorrådgiver

Pettersen, Per Arne Pettersen, Per Arne

Spesialrådgiver

Vadseth, Marit Vadseth, Marit

Seniorrådgiver