Fjernvarme og fornybar energi

Avdeling for fjernvarme og fornybar energi arbeider innen produksjon- og distribusjonssystemer for vannbårne energisystemer. Hovedfokus har tradisjonelt vært på kollektive energisystemer (fjernvarme/-kjøling), men vi jobber også mye med energisystemer i bygg. Vi er Norges største kompetansesenter når det gjelder termiske produksjonsanlegg, og vi arbeider både med varmepumper/kjølemaskiner, bioenergi, energigjenvinning, solvarme etc.

Avdelingen jobber også med klima- og miljørådgivning samt utredninger.

Vi har et tett samarbeid med våre søsteravdelinger; Industri, Bygg (lokalisert i Oslo) samt regionalkontorene i Bergen og Gjøvik. I fellesskap har vi prosjekter både i inn- og utland, med oppdrag både for offentlige oppdragsgivere, store industribedrifter og private byggeiere.

Danielsen, Sven Danielsen, Sven

Styremedlem (ansattrepr)

Avdelingsleder

Hjortaas, Trygve Hjortaas, Trygve

Seniorrådgiver

Torstensen, Stine Belgum Torstensen, Stine Belgum

Spesialrådgiver

Hysvær, Lasse Hysvær, Lasse

Seniorrådgiver

Nerland, Kjell Olav Nerland, Kjell Olav

Spesialrådgiver

Vadseth, Marit Vadseth, Marit

Seniorrådgiver

Borgnes, Dag Borgnes, Dag

Seniorrådgiver

Knudsen, Bjørn Egil Knudsen, Bjørn Egil

Seniorrådgiver

Pettersen, Per Arne Pettersen, Per Arne

Spesialrådgiver

Kjerschow, Einar Kjerschow, Einar

Spesialrådgiver

Grinrød, Johan M. Grinrød, Johan M.

Spesialrådgiver

Lien, Ingvild Roterud Lien, Ingvild Roterud

Seniorrådgiver

Soma, Morten H. Soma, Morten H.

Spesialrådgiver