Eksperter på bruk av termisk energi i industrien

Medarbeiderne i Norsk Energis avdeling Industri er spesialister på bruk av termisk energi i industrielle prosesser.

Med fagkompetanse i varmeteknikk, strømningsteknikk, forbrenningsteknikk, termiske energiprosesser, kjelteknikk og dampteknikk dekker avdelingen et bredt felt av bransjer og tjenester. Bransjene spenner fra næringsmiddelindustri til offshoreanlegg, mens tjenestene omfatter blant annet rådgivning, utredninger/ beregninger, prosjektering/ konstruksjon og opplæring.

Valjord, Ronny Valjord, Ronny

Avdelingsleder

Eikrem, Tor Olav Eikrem, Tor Olav

Seniorrådgiver

Johannessen, Georg Johannessen, Georg

Rådgiver

Næss, Øyvind Næss, Øyvind

Seniorrådgiver

Brønlund, Thor Brønlund, Thor

Spesialrådgiver, Nestleder

Fauske, Hans Axel Fauske, Hans Axel

Spesialrådgiver

Jordhøy, Kristin Løbach Jordhøy, Kristin Løbach

Styremedlem (ansattrepr)

Seniorrådgiver

Stemsrud, Torvald Stemsrud, Torvald

Spesialrådgiver

Almås, Karen Almås, Karen

Rådgiver

Kroken, Bjørn Kroken, Bjørn

Seniorrådgiver

Sveinsen, Anders Sveinsen, Anders

Spesialrådgiver

Johannessen, Bjørn Filip Johannessen, Bjørn Filip

Varamedlem (ansattrepr)

Rådgiver

Helgerud, Hans Even Helgerud, Hans Even

Spesialrådgiver

Meeg, Anders Meeg, Anders

Spesialrådgiver

Ystad, Paul Andreas M. Ystad, Paul Andreas M.

Seniorrådgiver