Eksperter på bruk av termisk energi i industrien

Medarbeiderne i Norsk Energis avdeling Industri er spesialister på bruk av termisk energi i industrielle prosesser.

Med fagkompetanse i varmeteknikk, strømningsteknikk, forbrenningsteknikk, termiske energiprosesser, kjelteknikk og dampteknikk dekker avdelingen et bredt felt av bransjer og tjenester. Bransjene spenner fra næringsmiddelindustri til offshoreanlegg, mens tjenestene omfatter blant annet rådgivning, utredninger/ beregninger, prosjektering/ konstruksjon og opplæring.

Valjord, Ronny Valjord, Ronny

Avdelingsleder

Eikrem, Tor Olav Eikrem, Tor Olav

Seniorrådgiver

Helgerud, Hans Even Helgerud, Hans Even

Varamedlem (ansattrepr)

Spesialrådgiver

Meeg, Anders Meeg, Anders

Spesialrådgiver

Ystad, Paul Andreas M. Ystad, Paul Andreas M.

Seniorrådgiver

Brønlund, Thor Brønlund, Thor

Spesialrådgiver, Nestleder

Johannessen, Bjørn F. Johannessen, Bjørn F.

Styremedlem (ansattrepr)

Seniorrådgiver

Meek, Christoffer Meek, Christoffer

Rådgiver

Almås, Karen Almås, Karen

Seniorrådgiver

Fauske, Hans Axel Fauske, Hans Axel

Spesialrådgiver

Jordhøy, Kristin Løbach Jordhøy, Kristin Løbach

Styremedlem (ansattrepr)

Seniorrådgiver

Stemsrud, Torvald Stemsrud, Torvald

Spesialrådgiver

Bostad, Erik Bostad, Erik

Spesialrådgiver

Kroken, Bjørn Kroken, Bjørn

Seniorrådgiver

Sveinsen, Anders Sveinsen, Anders

Spesialrådgiver