EMIL-prisen 2017 til Norcem Brevik

fredag, 09 juni 2017.

Norsk Energi sin Energi- og miljøpris (EMIL-prisen) for 2017, som ble delt ut på Norsk Energis årsmøte 8. juni, gikk til Norcem Brevik. De ble tildelt EMIL-prisen fordi de over tid har hatt et veikart om økt verdiskapning med reduserte utslipp.

Norcem Brevik har vist betydelige reduksjoner gjennom energieffektivisering, økt bruk av fornybart brensel og utvikling av nye produkter.

De har vært svært aktive i sitt arbeid med å få til et CO2-fangstanlegg i Brevik. De er nå en av tre bedrifter i Norge som gjør et forprosjekt knyttet til etablering av et fangstanlegg. Deres løsning med å gjenvinne energi fra røykgassen for å forsyne fangstanlegget er etter vår oppfatning en svært godt løsning.

Bedriften har nylig utført pilotprosjekt med bistand fra Norsk Energi på varmegjenvinning med røykrørskjeler i en svært krevende røykgass. Lykkes man med dette vil det være det første varmegjenvinningsanlegget i verden basert på et røykrørskonsept.

EMIL-prisen ble i år delt ut for 35. gang.

Prisen deles ut til en bedrift, person eller institusjon som kan vise til positive energi- eller miljøtiltak ved utvinning, konvertering, gjenvinning eller innsparing av energi blant foreningens oppdragsgivere eller medlemmer.

Spørsmål i forbindelse med pristildelingen kan stilles til:
Adm. direktør Jon Tveiten, Norsk Energi: Tel: 91 32 42 17.

Les gjerne saken "Pilotanlegg for røykrørkjel i sementindustrien".

Jon Tveiten (t.h.), adm.dir. i Norsk Energi, overrekker årets EMIL-pris til Per Brevik som er direktør for alternativ brensel og bærekraft i HeidelbergCement. Prisen er et maleri fra Brevik sentrum malt av Jo Bark i 1990. Foto: Sissel Graver Jon Tveiten (t.h.), adm.dir. i Norsk Energi, overrekker årets EMIL-pris til Per Brevik som er direktør for alternativ brensel og bærekraft i HeidelbergCement. Prisen er et maleri fra Brevik sentrum malt av Jo Bark i 1990. Foto: Sissel Graver

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.