Avdeling Gjøvik

Ansatte ved avdelingskontoret på Gjøvik bistår lokale og andre oppdragsgivere innenfor alle de tre arbeidsområdene i Norsk Energi: energi, miljø og sikkerhet.

Vi arbeider mye med oppdrag knyttet til energieffektivisering, energi- og miljøledelse, forbedring av damp- og kondensatsystemer og fjernvarmeutbygging.

Avdelingens medarbeidere dekker til sammen et bredt kompetansefelt innenfor termisk energi. Ved behov samarbeider vi også nært med Norsk Energis øvrige avdelinger.

Norsk Energi på Gjøvik har adresse:
Strandgata 13 A, 2815 Gjøvik - telefon +47 22 06 18 00.

Relaterte saker:
Disse karene utgjør en av Gjøviks best bevarte hemmeligheter, Oppland Arbeiderblad 281216.

Tveiten, Jon Tveiten, Jon

Administrerende direktør

Ulland, Oddbjørn Ulland, Oddbjørn

Spesialrådgiver

Myklestad, Hans Magnus Myklestad, Hans Magnus

Seniorrådgiver, Nestleder

Wadahl, Stian Wadahl, Stian

Seniorrådgiver

Sandvold, Knut Sandvold, Knut

Spesialrådgiver

Stensby, Jan Erik Stensby, Jan Erik

Seniorrådgiver