Energiledelse er en forutsetning for å opprettholde en lønnsom og konkurransedyktig virksomhet. Norske industribedrifter taper årlig ca. 1,5 milliarder kroner på manglede bevissthet og kompetanse om bedriftens energibruk.  Energiledelse bidrar til at lønnsomme adferd- og investeringstiltak blir identifisert og gjennomført.

Norsk Energi har lang erfaring med gjennomføring av energieffektivisering i industrien og har sittet i førersetet i forbindelse med utformingen av den norske standarden for Energiledelse (NS-EN ISO 50001). Denne standard er en nyttig referanse å kunne strekke seg etter, selv om ikke sertifisering er et mål. Et energiledelsessystem gir bedriften en kvalitetssikring av arbeidet med energieffektivisering gjennom en systematisk og målrettet tilnærming. 

Norsk Energi hjelper bedrifter med å innføre eller videreutvikle et energiledelsessystem, og vi tilbyr løsninger som er tilpasset bedriftens størrelse og ambisjonsnivå. Norsk Energi hjelper deg med å ta grep om energien! 

Mer informasjon finnes i faktaarket om Energiledelse.

Bli gjerne med på kurs i energiledelse. Kursene er et samarbeid mellom Norsk Energi og DNV GL.

Standarden fås kjøpt hos Norsk Standard.

Relaterte saker:    
Energiledelse ny forutsetning for støtte fra Enova (030517)
Enovas støtte til energiledelse og hva Norsk Energi kan hjelpe med 
Stor interesse omkring energiledelse.   
Energiledelse ga ny gnist hos Glencore Nikkelverk   
Nytt tilbud om påbygningskurs i energiledelse
- Svært tilfreds med effekten av energiledelse  
Energijegeren Hans Even Helgerud 
Hunton Fiber AS er sertifisert innen energiledelse
Allnex Norway KS har bestått eksamen i energiledelse
Elkem Carbon skal redusere energibruk med 35 prosent.   
En gylden mulighet for støtte til etablering av energiledelse  


energiledelse