Alt innen kjel- og dampteknologi

Produksjon og bruk av damp har vært et hovedarbeidsfelt for Norsk Energi i vår over 100-årige historie.

Vi anser oss selv for å være Norges ledende miljø for industrielle kjelanlegg og bruk av damp i prosessindustrien. Med kompetanse i blant annet termiske energiprosesser, kjelteknikk og dampteknikk kan vi ta ansvar for komplette systemløsninger for damp- og kondensatanlegg og oppgradering av slike anlegg.

damp_kondensat_artikelI tillegg til design og prosjektering av dampanlegg omfatter våre tjenester blant annet forstudier, spesifisering og innkjøp av utstyr, problemløsning, prosjektledelse, teknisk rørberegning og vannbehandling

Vi foretar også prosessberegninger av ulike driftssituasjoner. Samtidig kan vi bistå med opptegning av flytskjemaer og beregninger av trykkpåkjent utstyr ved høye temperaturer. Alle beregninger utføres i henhold til offentlige krav og forskrifter.

Som komplett rådgiver innen kjelteknologi dekker vi hele feltet av aktuelle installasjoner, fra olje- og gassfyrte anlegg til elektro- og biokjeler og utstyr for bruk av damp. Vi arbeider for eksempel mye med røranlegg, varmevekslere, tørker og inndampingsanlegg. Viktig er det også at all rådgivning er leverandøruavhengig og bare basert på faglige kriterier.

Norsk Energi er for øvrig også ledende arrangør av kjelpasser og operatørkurs og oppdateringskurs for kjelpassere. Kontroll av dampanlegg er et annet viktig arbeidsfelt.