Energieffektivisering

Energieffektivisering med lønnsomme og energiriktige løsninger er et av Norsk Energis viktigste arbeidsområder.  Vi er spesialister på energieffektivisering av industriprosesser, offshoreanlegg og energianlegg i næringsbygg og andre større bygg. Med lang erfaring og bredt sammensatt fagkompetanse kan vi bistå i alle prosjektfaser, gjennom blant annet å:

  • Kartlegge og analysere energi- og produksjonsdata
  • Utarbeide gode systemer for energiledelse
  • Designe/prosjektere energioptimale løsninger

Viktig er det også at vi legger vekt på å finne frem til helhetlige løsninger, for eksempel gjennom å se prosessoptimalisering, energigjenvinning og konvertering til fornybar energi i sammenheng. Dagens energipriser og miljøkrav gjør slike investeringer stadig mer lønnsomme. Vi bistår dessuten med å formulere nødvendige søknader, for eksempel om Enova-støtte.

Innen bygg forener vi vår ekspertise på produksjon og distribusjon av fjernvarme med spesialistkompetanse på systemer for vannbåren varme. Vi kan også bistå med konsepter for lavenergibygg og utarbeide anbudsdokumenter, igangkjøre/teste anlegg og gjennomføre nødvendig etterkalkulering/ dokumentasjonsarbeid.