Vellykket fjernvarmekurs

mandag, 15 juni 2015.

Norsk Energi har nylig gjennomført et to-dagers fjernvarmekurs for ansatte i Hafslund Varme. Hovedfokuset for kurset var prosessforståelse, driftsoptimalisering og sikkerhet.

Norsk Energi ble valgt som leverandør på grunn av sin brede kompetanse, både hva angår kursvirksomhet, rammebetingelser, teknisk anlegg og detaljkjennskap til Hafslunds varmesentraler.

Deltagerne fikk innledningsvis en kort status omkring fjernvarme i Norge. Hvordan fjernvarmen utnytter kilder som ellers ikke er nyttbare og hvordan fjernvarme kan bidra til å nå klimamålene og bidra til å løse myndighetenes utfordringer. Samt barrierer og muligheter for fjernvarme omkring rammebetingelser, og litt overordnet om fjernvarme og virkemåten med kundesentraler, distribusjonsnett og varmesentraler.

Det var også med noen innledere fra Hafslund Varme, som belyste forhold rundt erfaringer med eget anlegg de siste årene.

I tillegg til ovennevnte, sto følgende aktuelle temaer på programmet:

 • Myndighetskrav til drift av fjernvarme
 • Vann som energibærer
 • Fjernvarmenett
 • Automatisering og reguleringsprinsipp
 • Vannbehandling
 • Pumper
 • Kritiske hendelser
 • Trykkholding av fjernvarmenettet
 • Energikilder
 • Produksjonsenheter
 • Bindeleddet mellom operatør og prosessen
 • Samkjøring av varmesentraler og differansetrykk
 • Detaljgjennomgang av Hafslunds ulike varmesentraler, funksjon og virkemåte.

Kontakt: Jon Tveiten eller Hallstein Brandal.

HafslundVarme kurs juni 2015

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.