Vellykket fjernvarmekurs

mandag, 15 juni 2015.

Norsk Energi har nylig gjennomført et to-dagers fjernvarmekurs for ansatte i Hafslund Varme. Hovedfokuset for kurset var prosessforståelse, driftsoptimalisering og sikkerhet.

Norsk Energi ble valgt som leverandør på grunn av sin brede kompetanse, både hva angår kursvirksomhet, rammebetingelser, teknisk anlegg og detaljkjennskap til Hafslunds varmesentraler.

Deltagerne fikk innledningsvis en kort status omkring fjernvarme i Norge. Hvordan fjernvarmen utnytter kilder som ellers ikke er nyttbare og hvordan fjernvarme kan bidra til å nå klimamålene og bidra til å løse myndighetenes utfordringer. Samt barrierer og muligheter for fjernvarme omkring rammebetingelser, og litt overordnet om fjernvarme og virkemåten med kundesentraler, distribusjonsnett og varmesentraler.

Det var også med noen innledere fra Hafslund Varme, som belyste forhold rundt erfaringer med eget anlegg de siste årene.

I tillegg til ovennevnte, sto følgende aktuelle temaer på programmet:

 • Myndighetskrav til drift av fjernvarme
 • Vann som energibærer
 • Fjernvarmenett
 • Automatisering og reguleringsprinsipp
 • Vannbehandling
 • Pumper
 • Kritiske hendelser
 • Trykkholding av fjernvarmenettet
 • Energikilder
 • Produksjonsenheter
 • Bindeleddet mellom operatør og prosessen
 • Samkjøring av varmesentraler og differansetrykk
 • Detaljgjennomgang av Hafslunds ulike varmesentraler, funksjon og virkemåte.

Kontakt: Jon Tveiten eller Hallstein Brandal.

HafslundVarme kurs juni 2015