• Energiledelse banner 500x200
 • Fjernvarme og fjernkjøling
 • Kurs februar2013 500x200
 • energieffektivisering
 • raadgivning3
 • Klimastrategi og klimaregnskap
 • Energiledelse og enøktiltak
 • Fjernvarme og fjernkjøling
 • Tid for faglig påfyll? Se våre kurstilbud.
 • Energieffektivisering og lavere CO2-utslipp
 • Rådgivning / prosjektering / teknologiutvikling
 • Klimastrategier og klimaregnskap

Aktuelt

Spesialist på termisk energi

Norsk Energi er et ledende konsulentselskap innen energi, miljø og sikkerhet, med spesialkompetanse på termiske energisystemer.

Vi er aktivt engasjert i en rekke større og mindre prosjekter med energiledelse, energieffektivisering, omlegging til fornybare energikilder og reduserte NOx- og CO2-utslipp – først og fremst gjennom rådgivning, prosjektering, teknologiutvikling og opplæring.
 

Aktuelt

Fremtidig behandling av flyveaske

torsdag 30, August 2018.

NOAHs anlegg på Langøya

Norsk Energi har utarbeidet en rapport med status, utredning og evaluering av ulike løsninger for behandling av RGR – ofte kalt flyveaske. NOAH var oppdragsgiver.

Ny pelletsfabrikk på Moelven Soknabruket

torsdag 30, August 2018.

Pellets. Foto: Moelven

Moelven Industrier bygger en ny pelletsfabrikk og et nytt bioenergianlegg på Sokna utenfor Hønefoss. Norsk Energi har stått for det samlede integrerte innovative energikonseptet for sagbruket og pelletsfabrikken.

Enova lanserer nytt støtteprogram for eksisterende bygg

tirsdag 28, August 2018.

Enova lanserer nytt støtteprogram for eksisterende bygg

Bedrifter som velger energi- og klimatiltak med den beste tilgjengelig teknologien når de skal rehabilitere eller oppgradere kan få støtte fra Enovas nye støtteprogram.

Standard for energiledelse i ny versjon

mandag 27, August 2018.

Standard for energiledelse i ny versjon

Norsk Energi har deltatt i arbeidet med revisjon av standarden for energiledelse - ISO 50001:2018. Det er en overgangsfase på 3 år for tilpasninger til denne nye standarden.

Ny veileder i spredningsberegning og bestemmelse av skorsteinshøyde

mandag 27, August 2018.

Ny veileder i spredningsberegning og bestemmelse av skorsteinshøyde

Norsk Energi har i samarbeid med NILU utarbeidet en ny veileder for spredningsberegninger og skorsteinshøyder på oppdrag for Miljødirektoratet.

[12 3 4 5  >>