• Energiledelse banner 500x200
 • Fjernvarme og fjernkjøling
 • Kurs februar2013 500x200
 • energieffektivisering
 • raadgivning3
 • Klimastrategi og klimaregnskap
 • Energiledelse og enøktiltak
 • Fjernvarme og fjernkjøling
 • Tid for faglig påfyll? Se våre kurstilbud.
 • Energieffektivisering og lavere CO2-utslipp
 • Rådgivning / prosjektering / teknologiutvikling
 • Klimastrategier og klimaregnskap

Aktuelt

Spesialist på termisk energi

Norsk Energi er et ledende konsulentselskap innen energi, miljø og sikkerhet, med spesialkompetanse på termiske energisystemer.

Vi er aktivt engasjert i en rekke større og mindre prosjekter med energiledelse, energieffektivisering, omlegging til fornybare energikilder og reduserte NOx- og CO2-utslipp – først og fremst gjennom rådgivning, prosjektering, teknologiutvikling og opplæring.
 

Aktuelt

Landsdekkende risikoaksjon

tirsdag 10, April 2018.

Landsdekkende risikoaksjon

Nå pågår en landsdekkende aksjon for å sjekke om industri- og avfallsbedrifter vet hvilke farer som kan oppstå på arbeidsplassen og hvordan de kan hindre at det skjer.

Ledig stilling for ingeniør/sivilingeniør innen termisk energi, Oslo

onsdag 14, March 2018.

Ledig stilling for ingeniør/sivilingeniør innen termisk energi, Oslo

Norsk Energi, avdeling Industri i Oslo søker ingeniør/sivilingeniør innen termisk energi.

Årets første utgave av bladet Norsk Energi

onsdag 14, March 2018.

Årets første utgave av bladet Norsk Energi

I denne utgaven av Norsk Energi gir vi positiv omtale av Quantafuels banebrytende arbeid for å produsere diesel fra plastavfall.

Omorganisering i Norsk Energi

tirsdag 13, February 2018.

Omorganisering i Norsk Energi

I overgangen til det nye året benyttet vi anledningen til å gjøre noen endringer på organiseringen. Avdelingen for fjernvarme har fått ny leder og vi har opprettet en ny Bygg-avdeling.

Bygg - nytt satsningsområde for Norsk Energi

tirsdag 13, February 2018.

Bygg - nytt satsningsområde for Norsk Energi

Hallstein Brandal, som i mange år har vært leder av fjernvarmeavdelingen i Norsk Energi, går nå over til å lede den nye byggavdelingen.

[12 3 4 5  >>