Tilsyn av gassanlegg

tirsdag, 08 april 2014.

DSB har nå varslet tilsyn av blant annet industrianlegg med brannfarlig gass. Tilsynet utføres av brannvesen i hele landet i april.

Hensikten med tilsynsaksjonen er å sikre at objektene er i sikkerhetsmessig god stand, redusere sannsynligheten for uhell og ulykker samt å redusere konsekvensen av en ulykke, melder DSB.

- Det er viktig å få en oversikt over etterlevelse av krav i regelverket, i tillegg til å øke bevisstheten rundt håndtering av gass, sier avdelingsleder Anne Elisabeth Arnulf i DSB. (Les mer om aksjonen hos DSB)

Norsk Energi Kontroll
Følger bedriften alle lover og forskrifter som gjelder gassanlegg og er forberedt på tilsyn? Hvis ikke kan Norsk Energi Kontroll hjelpe deg.

Det er «Forskrift av 8. juni 2009 (FOR-2009-06-08-602) om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen» og «Temaveiledning om bruk av farlig stoff – Del 1», som er gjeldende regelverk på gassområdet. Reglene gjelder ”enhver som håndterer farlig stoff”.

Ett av kravene er at det skal gjennomføres uavhengig kontroll av definerte anlegg. Norsk Energi Kontroll AS er et uavhengig selskap som utfører kontrolltjenester og vi er spesialister på kontroll av trykkpåkjent utstyr. Norsk Energi Kontroll AS er akkreditert av Norsk Akkreditering som inspeksjonsorgan type A i henhold til NS-EN 17020 for kontroll av alle typer trykkpåkjent utstyr, og utfører konstruksjonskontroll, ferdigkontroll og tilstandskontroll blant annet av gassanlegg.

Ta gjerne kontakt med daglig leder Tove Sigvartsen dersom du har behov for kontroll av anlegg som kommer inn under forskrift om håndtering av farlig stoff eller eventuelt trenger annen assistanse.

pdf Her er en presentasjonen som viser hvordan kontroller utføres.

Mer informasjon om Norsk Energi Kontroll.

Saken er sist oppdatert 27.06.2017.

Norsk Energi Kontroll utfører kontroll på trykkpåkjent utstyr. Her er Bjørn Christian Næss i aksjon. Norsk Energi Kontroll utfører kontroll av trykkpåkjent utstyr. Her er Bjørn Christian Næss i aksjon.

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.