Ekspert på teknisk sikkerhet og kontroll

I Norsk Energi har vi lang erfaring med oppdrag knyttet til teknisk sikkerhet. I tillegg til et bredt utvalg av kontrolltjenester omfatter vår spesialistkompetanse blant annet:

 • Pålitelighetsvurderinger
 • Tilgjengelighetsvurderinger
 • Tilsynsoppgaver
 • Etablering/drift av vedlikeholdssystemer
 • Opplæring innen teknisk sikkerhet

Norsk Energis arbeid med kontrolltjenester drives gjennom et eget selskap, Norsk Energi Kontroll AS.

Selskapet er akkreditert av Norsk Akkreditering som inspeksjonsorgan type A for kontroll av alle typer trykkpåkjent utstyr. Det arbeider med damp-, hetvanns- og tankanlegg og nytt, brukt, ombygd og flyttet materiell.

Tjenestetilbudet omfatter:

 • Tilstandskontroller: måneds-, års- og femårskontroller.
 • Trykkprøver
 • Konstruksjons-, produksjons- og ferdigkontroll
 • Kontroll av røropplegg
 • Idriftsettelse av anlegg
 • Dokumentasjon knyttet til offentlige krav
SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.