Seniorrådgiver
Avdeling Gjøvik

99 63 19 12

LinkedIn

Stian Wadahl

Stian Wadahl er utdannet sivilingeniør i Energi og Miljø ved NTNU i 2009 og har fordypning i varme- og energiprosesser. Masteroppgaven hans med tittel Utvikling og analyser av modell for beregning av optimal varmekostnad/varmepris for lokale varmesentraler med gitt forbruksmønster fikk Norsk VVS Energi og Miljøteknisk forenings stiftelse sin pris for beste masteroppgave innen fagområde VVS ved NTNU i 2009.

Fra sin tid som ansatt i Plan og rådgivningsavdelingen i Hias IKS har Stian bred erfaring som prosjekt- og byggeleder for en lang rekke prosjekter innen utnyttelse av biogass, energieffektivisering, energikartlegging og ledningsanlegg.

I Norsk Energi har Stian blant annet jobbet som prosjektleder for energisentraler basert på biobrensel og jobbet med en rekke prosjekter i treforedlingsindustrien. Han har vært prosjektleder ved innføring av energiledelse i flere bedrifter og har bred erfaring med søknader til Enova. Stian utfører nettsimuleringer av fjernvarmenett i programvaren Netsim.

Ta kontakt med Stian om du ønsker hjelp til:

 • Prosjekt- og byggeledelse
 • Biobrenselanlegg
 • Energirelaterte spørsmål innen treforedling
 • Nettsimulering fjernvarme
 • Energiledelse og energikartlegging
 • Enova - søknader
 • Biogass

Stian er lokalisert ved vårt kontor på Gjøvik.

Norsk Energi
 • Hoffsveien 13

 • P.b. 27 Skøyen

 • N-0212 Oslo

 • +47 22 06 18 00

 • E-post: 

Følg oss