Rammeavtale med Aker Carbon Capture

Norsk Energi har inngått en rammeavtale med Aker Carbon Capture på studier innen CO2-fangst. I rammeavtalen vil Norsk Energi tilby spisskompetanse på termisk energiproduksjon og energiutnyttelse for bedre energieffektivitet i anleggene.  

I juni signerte partene på en rammeavtale hvor målsetningen er å få til gode, effektive og robuste energiløsninger for CO2-fangstanlegget. Inn i rammeavtalen tar Norsk Energi med seg 105 års erfaring med energieffektivisering av industriprosesser. Optimal energiutnyttelse og energiproduksjon vil være sentralt i vårt arbeid med utredninger og studier under rammeavtalen.

De første avropene i rammeavtalen er allerede signert og vi ser frem til å jobbe med Aker Carbon Capture i tiden fremover med flere spennende prosjekter.

Rammeavtalen er et resultat av et langt og godt samarbeid mellom Aker Carbon Capture (tidligere Aker Solutions) og Norsk Energi gjennom CO2-fangststudier ved Norcem Brevik. I realiseringsprosjektet ved Norcem Brevik deltar Norsk Energi som underleverandør i Aker Carbon Captures EPC kontrakt på leveranse av et fullskala CO2-fangstanlegg. Norsk Energis ansvarsområde i EPC-kontrakten er detaljprosjektering av dampsystemet som skal forsyne fangstanlegget med nødvendig varme. Store deler av denne varmen hentes fra spillvarmekilder internt i sementprosessen og baserer seg på et innovativt og nytt kjeldesign, og er en sentral bit å få til et kostnadseffektivt anlegg i Brevik.

Kontakt: Paul Ystad

Collage - symbol CO2 from cloudsFoto: Shutterstock v/ frenta