Nytt styre i Norsk Energi

fredag, 14 juni 2019.

På Generalforsamlingen i Norsk Energi den 13. juni ble to styremedlemmer, to varamedlemmer og tre valgkomitémedlemmer gjenvalgt. De ansatte hadde valgt Hans Even Helgerud som ny styrerepresentant i tillegg til Kristin L. Jordhøy som ble valgt i 2018.

Agendaen for årets Generalforsamling inneholdt de vanlige punktene med Styrets årsberetning, årsregnskap med revisjonsberetning, revisors honorar og valg. Alle sakene ble godkjent iht. forslagene.
Både styret og medlemmer i Norsk Energi har anledning til å fremme saker til behandling på Generalforsamlingen.

Valg:
Styret består av seks representanter valgt av Generalforsamlingen og to representanter valgt av de ansatte, alle valgt for to år. I tillegg velges to vararepresentanter for medlemsrepresentantene, valgt for ett år. De ansattes representanter har personlige vararepresentanter, valgt for samme periode som representantene. 

I år skulle det velges to styremedlemmer og to varamedlemmer til styret i tillegg til tre medlemmer til valgkomitéen.
To av styremedlemmene stilte til gjenvalg og ble gitt tillit for to nye år. Se navneliste nedenfor.
I tillegg ble to varamedlemmer gjenvalgt for 1 år.
Til valgkomitéen ble alle tre medlemmer fra foregående periode gjenvalgt for 1 år.

Styret for Norsk Energi fom 13. juni 2019:
På et kort styremøte rett i etterkant av Generalforsamlingen konstituerte det nye styret seg og valgte leder og nestleder.

Håkon Kristian Delbeck, Elkem Silicon Materials – leder (ikke på valg)
Berit Helgesen, Hurum Eiendomsselskap KF – nestleder (ikke på valg)
Ingjerd Elise Aaraas, Brekke & Strand Akustikk (ikke på valg)
Anders Hauge Johansen, Norske Skog Saugbrugs (ikke på valg)
John Marius Lynne, Eidsiva Nett (gjenvalgt for 2 år)
Anders Holst – Yara Norge AS, Yara Porsgrunn (gjenvalgt for 2 år)
Kristin L. Jordhøy (ansattrepr) (ikke på valg)
Hans Even Helgerud (ansattrepr) (valgt for 2 år i 2019)

Varamedlemmer: (valgt for ett år)
Tore Nystuen, Dynea AS (gjenvalgt)
Trygve Mellvang-Berg, Norsk Fjernvarme (gjenvalgt)
Nikolai H. Moskvil (vara for Kristin L. Jordhøy (ikke på valg)
Marit Vadseth (vara for Hans Even Helgerud, valg for 2 år i 2019)

Valgkomité: (valgt for ett år)
Øyvind Nilsen, Fortum Oslo Varme AS, leder
Hans Borchsenius, Norsk Energi
Ronny Valjord, Norsk Energi

Styret i Norsk Energi 13.06.2019: Fra venstre ses Hans Even Helgerud, John Marius Lynne, Kristin L. Jordhøy, Berit Helgesen, Marit Vadseth, Håkon Delbeck, Trygve Mellvang-Berg (bak), Anders Holst og Tore Nystuen. Ikke tilstede da bildet ble tatt: Ingjerd E. Aaraas og Anders Hauge Johansen. Styret i Norsk Energi 13.06.2019: Fra venstre ses Hans Even Helgerud, John Marius Lynne, Kristin L. Jordhøy, Berit Helgesen, Marit Vadseth, Håkon Delbeck, Trygve Mellvang-Berg (bak), Anders Holst og Tore Nystuen.
Ikke tilstede da bildet ble tatt: Ingjerd E. Aaraas, Anders Hauge Johansen og Nikolai H. Moskvil.

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.