Norsk Energi er medforfatter av OECDs Grønne Vekst Utredning i Kazakhstan

onsdag, 20 mai 2020.

Norsk Energi har deltatt i en utredning om BAT-tilpasning og reform av miljøavgifter for å redusere luftforurensning i Kasakhstan. Studien ble nylig publisert av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

Her kan du lese rapporten. Økonomisk vekst i Kasakhstan i de siste årene førte til betydelig luftforurensning. Med støtte fra OECD, utvikler regjeringen i Kasakhstan en strategi for grønn vekst som skal medføre overgang til beste tilgjengelige teknikker (BAT) og Polluter-Pays-prinsippet. Norsk Energis Sergei Faschevsky deltok i dette arbeidet.

På grunnlag av luftforurensningsforskrifter og miljørelaterte skatter i Norge og andre OECD-land, satte Sergei sammen mulige retningslinjer for reform av miljøavgifter i Kasakhstan i tråd med beste praksis fra OECD. Dessuten et forslag til hvordan man kan fremme BAT, og harmonisere miljøpolitikken med enkelte elementer fra EUs Industriutslippsdirektiv og Miljøansvarsdirektiv .

Utredningen ble utført som en del av OECD-Kasakhstan-prosjektet “Reform av system for miljøutgifter. Analyse av samsvar med Polluter Pays Principle (PPP) i Kasakhstan». Prosjektets sluttrapport er nylig publisert med tittelen: 
OECD (2019), Addressing Industrial Air Pollution in Kazakhstan: Reforming Environmental Payments Policy Guidelines, OECD Green Growth Studies, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/0e04ea86-en.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) er en internasjonal organisasjon med 37 medlemsland som jobber for å bygge bedre politikk for å stimulere økonomisk vekst og verdenshandel.

Kontakt: Sergei Faschevsky

 

 

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.