Ledige stillinger for prosessingeniører innen termisk energi, Oslo

Norsk Energi, avdeling Industri og Fjernvarme, søker nyutdannede og erfarne energi- og prosessingeniører til industri- og fjernvarmebransjen.

Norsk Energis hovedkontor i Oslo består av avdelingene «Fjernvarme», «Energisystemer i Bygg» og «Industri» med ca. 60 ingeniører totalt. Disse jobber for fjernvarme- og byggmarkedet, samt mot norske industribedrifter. Vi tilbyr et vidt spekter av tjenester innen termisk energi, og arbeider med ulike prosjekter innen energieffektivisering, varmegjenvinning og spillvarmeutnyttelse, termisk kraftproduksjon, fornybar varme- og kjøleproduksjon, samt varme- og kjøledistribusjon mv.

Våre hovedtjenester er rådgivning, utredninger, prosjektering og byggeledelse. Vi ønsker nå å styrke gruppen med personer som har praktisk erfaring og god prosesskunnskap innen termiske energisystemer. Det er ønskelig at kandidater har 5-10 års erfaring fra industri- eller energibransjen. Nyutdannede med relevant fagprofil kan også søke.

Mer informasjon om Norsk Energi finner du her på våre nettsider (www.energi.no.)

Aktuelle arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil være varierte og vil bli tilpasset den enkeltes kvalifikasjoner. Følgende arbeidsoppgaver er aktuelle:

 • Utrede og evaluere tekniske konsepter for energiløsninger basert på fornybare energikilder
 • Utrede og evaluere tekniske konsepter for damp-, hetvann- og hetoljeanlegg,
 • Tekniske beregninger og prosessdesign for termiske energisystemer
 • Delta i forstudier, hovedstudier og utbyggingsprosjekter
 • Prosjektledelse/prosjekteringsledelse
 • Byggeledelse elektromekanisk anlegg
 • Utrede og kartlegge energiforbruk og energieffektiviseringstiltak
 • Tilby prosesstøtte og teknisk rådgivning til eksisterende produksjonsanlegg
 • Utarbeide prosjektkalkyler og budsjetter
 • Utarbeide flytskjemaer i AutoCAD P&ID
 • Utarbeide teknisk underlag for innkjøp av utstyr

Som rådgiver i Norsk Energi vil du arbeide selvstendig eller i team i små og mellomstore prosjekter, der det vil være avgjørende å oppnå effektiv produksjon ved å dra nytte av kompetansen i firmaet. Kandidaten vil også delta i større prosjekter hvor det kan være aktuelt å inneha rollen som teknisk prosjektleder og lede prosjektene i alle faser fra forstudie til prosjektering, bygging og idriftsettelse av anlegg.

Det vil være anledning til å jobbe på tvers av våre avdelinger.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning fra universitet eller høyskole innen energi- og prosessteknikk, kjemisk prosessteknikk eller maskinfag
 • Fagbakgrunn innen termodynamikk, varme- og massetransport og strømningsteknikk (evt. også materialteknikk og automasjon)
 • God praktisk og teoretisk prosessforståelse
 • Relevant arbeidserfaring fra rådgivning, industri eller fjernvarmebransjen vil være en fordel
 • Erfaring med kjelanlegg, fastbrenselanlegg og/eller varmepumper/kjølemaskiner er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, samtidig som du kan arbeide selvstendig
 • Høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Trives med kundekontakt og markedsføring av våre tjenester

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø med solid faglig støtte
 • Hyggelige og inkluderende kolleger
 • Utfordrende, varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:
Leder for avdeling Fjernvarme:
Sven Danielsen tlf. 920 63 985 / epost:

Søknadsfrist: 6. mai 2022.
Mottatte søknader vil bli behandlet etter fristen.
Søknadsbrev og CV på norsk, samt karakterutskrifter fra høyskole/universitet lastes opp på via vårt søkeskjema.

Om Norsk Energi 
Norsk Energi er et ledende rådgiverselskap innen termisk energi, etablert i 1916. Virksomheten omfatter rådgivning, prosjektering og opplæring innen energi, miljø og sikkerhet. Selskapet har 75 høyt kvalifiserte medarbeidere. Hovedkontoret ligger på Skøyen i Oslo, med avdelingskontorer i Bergen og Gjøvik, samt satellittkontor i Fredrikstad, Arendal, Stavanger, Trondheim og Grimstad.

Norsk Energi
 • Hoffsveien 13

 • P.b. 27 Skøyen

 • N-0212 Oslo

 • +47 22 06 18 00

 • E-post: 

Følg oss