Kjøling

Norsk Energi har spesialkompetanse innen sentrale kjølesystemer.

Illustrasjonsfoto: Barcode-rekka i Bjørvika har stort behov for kjøling. Norsk energi har optimalisert kjølesystemet. Foto: Anne EvensenBarcode-rekka i Bjørvika har stort behov for kjøling. Norsk energi har optimalisert kjølesystemet. Foto: Anne EvensenDet er som oftest fokus på byggenes oppvarmingssystem og tilsvarende varmebehov, mens kjøling ofte kommer i bakgrunnen. Det er dog et faktum at med stadig tettere klimaskall øker kjølebehovets forholdsmessige andel og kjøling utgjør en økende andel av byggets driftskostnader. Likeledes forbedres de tekniske løsningene på området.

Norsk Energi er spesialister på termisk energi, både produksjon og effektiv bruk. Kjøling er intet unntak og selskapet besitter spisskompetanse på avanserte varme- og kjølesentraler med ulike teknologier og energikilder.

Utfordringer både utbyggere, forvaltere og andre beslutningstakere bør være spesielt oppmerksomme på;

  • Totalkostnaden for levert varme og kjøling fra sentralen, og hvordan denne er sammensatt.

Norsk Energi har utviklet et eget beslutningsstøttesystem som beregner de ulike størrelsene.

  • Forutsetningene varmepumpen jobber under, og i hvilken grad disse kan påvirkes eller tilpasses
  • For turbokompressorer er temperaturløftet av spesielt stor betydning og Norsk Energi kan bistå i både prosjekterings- og driftsfasen. Mange andre forhold påvirker virkningsgrad og prestanda – vi anbefaler en GAP-analyse for å avdekke forbedringspotensialene.
  • Hvordan optimalisere varme- og kjøleproduksjonen?
  • Samvirket mellom disse to energivarene bestemmes i stor grad på planleggings- og prosjekteringsstadiet når en designer systemene. Norsk Energi bistår gjerne byggherren med tredjeparts uhildet kvalitetssikring. Når anleggene først er bygget er det mer begrenset i hvilken grad en kan feilrette da store endringer trigger høye réinvesteringer, men noe kan alltid gjøres.
  • Hvordan optimalisere bruken av energi i det enkelte bygg?
  • I tillegg til distribusjonene og varme-/kjøleoverføringen er det viktig å ha fokus på samtidigheten for de to behovene, og unngå lange perioder der en tilfører bygget både varme og kjøling. Norsk Energi har konkrete referanser og resultater å vise til.

Les gjerne mer om hva Norsk Energi kan bidra med innen fjernkjøling og fjernvarme.

Kontakt: Johan M. Grinrød

For mer informasjon se faktaark om:
Varmepumpe- og kjøleanlegg

Relaterte saker
Optimalisering av kjølesystemet i Barcode

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.