Totalrådgiver for valg av hetoljeanlegg

elkem_lista_w

Hetoljeanlegg benyttes i dag i flere typer industrielle anlegg hvor en ønsker høyere temperaturer enn det en normalt kan oppnå med vann/-vanndamp, ut fra en trykk/ styrkemessig vurderinger.

Norsk Energi med spisskompetanse
Norsk Energi har lang erfaring med prosjektering, bygging, utvidelse og optimalisering av anlegg med hetolje som varmeoverføringsmedie. Vår spisskompetanse på dette område dekker flere typer industriprosesser:

 • Destillasjonsanlegg med krav til høye prosesstemperaturer
 • Anlegg for oppvarming og håndtering av asfalt- eller bitumenprodukter
 • Næringsmiddelanlegg hvor en krever god kontroll med temperatur, for eksempel stekeprosesser
 • Anlegg med høye temperaturer og lave trykk, hvor vannlekkasjer kan være en prosessrisiko
 • Mulig med prosesstemperaturer opp mot 400 °C ved valg av riktig hetoljekvalitet
 • God kontroll med prosesstemperatur
 • Ingen isdannelse og dermed ingen frostskader

Noen av fordelene med hetoljeanlegg er:

 • Mulig med prosesstemperaturer opp mot 400 °C ved valg av riktig hetoljekvalitet
 • God kontroll med prosesstemperatur
 • Ingen isdannelse og dermed ingen frostskader
 • Hetoljeanlegg er tilnærmet trykkløse, i motsetning til hetvanns- eller dampanlegg
 • Ingen problemer knyttet til korrosjon, avsetninger eller kondensathåndtering

Norsk Energi har kjennskap til de tekniske utfordringer man har med slike anlegg og er en naturlig samarbeidspartner for alle prosjekter hvor en benytter eller vurderer å benytte hetolje som varmeoverføringsmedie.

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.