Seniorrådgiver
Avdeling Gjøvik

99 48 73 77
22 06 19 12

Hans Magnus Myklestad

Hans Magnus Myklestad er utdannet ingeniør i industriell design og teknologiledelse (maskiningeniør) ved Høgskolen i Gjøvik (2008). Han ble ansatt i Norsk Energi i 2008.

I Norsk Energi er han blant annet prosjektleder og –deltager i industri- og energiledelsesprosjekter i forskjellig industri. 

Han har erfaring fra etablering av energiledelse og prosessoptimalisering i tillegg til prosjektering av dampanlegg, fyrhus og vannbehandling på dampanlegg. Han har også bistått flere bedrifter i prosessen med sertifisering av energiledelsessystemer etter NS-EN ISO 50001.
Han innehar kjelpassersertifikat og underviser på kjeloperatør og kjelpasserkurs.

Ta kontakt med Hans Magnus om du ønsker bistand til:
• Energieffektivisering (ENØK)
• Etablering av energiledelse i henhold til NS-EN ISO 50001
• Energikartlegging
• Drift og prosjektering av dampanlegg
• Vannbehandling i damp og hetvannssystemr
• Utforming og etablering av enovsøknader
• Akkreditert tilstandskontroll av trykkpåkjent utstyr
• Kjeloperatør- og Kjelpasserkurs.

Hans Magnus er lokalisert ved kontoret i Gjøvik

Norsk Energi
  • Hoffsveien 13

  • P.b. 27 Skøyen

  • N-0212 Oslo

  • +47 22 06 18 00

  • E-post: 

Følg oss