Å gjøre rent til jul er et godt råd

torsdag, 19 desember 2019.

Norsk Energi minner om at "Musevisa" er en sang som har konsekvenser lang utenfor musebolet; - faren for støveksplosjoner kan øke når nettene blir lange og kulda setter inn...

Over tid kan det akkumuleres støv fra produksjonsprosesser på gulv, maskiner, takdragere, utilgjengelige overflater og i ventilasjonsanlegg. Hvis man ikke har «gjort rent» (..til jul..) kan det brennbare støvet virvles opp, antennes, og bidra til støveksplosjoner.

Hva ligger bak den økte støveksplosjonsrisiko?
På grunn av kulda er det større sannsynlighet for at en støveksplosjon skjer om vinteren enn om sommeren. Årsaken er at den relative fuktigheten i lufta vi omgir oss med synker når kald uteluft blir varmet opp. Mange brennbare organiske støvmaterialer er hygroskopiske og dette betyr at deres vanninnhold er avhengig av den relative fuktighet som til enhver tid forekommer i omgivelsene.

Dette vil kunne ha to effekter:

  • Økt suspensjonsevne
    Sveve-evnen øker ved at hver partikkel blir lettere i forhold til sitt eget volum. Dette medfører at de er mer tilbøyelige til å bli revet med av luftbevegelser og holder seg derved flyvende i lenger tid. Begge forhold er uønsket da det første bidrar til større sannsynlighet for at en støvsky vil oppstå, mens det andre til at en økt andel / større kvanta slår seg ned i økende avstand fra utslippspunktet.
  • Økt tennevne
    Et annet problem som oppstår er at støvet er tørrere og «lettere tar fyr»! Når vi sier «lettere fyr» betyr det at flere tennkilder (eksempelvis svakere gnister) vil kunne opptre truende og «vekke flammen» til live. Denne «flammeoppvåkningsprosessen» er avhengig av hvor mye den minste tennenergi for støvet har sunket som et resultat av at man ikke lenger må motarbeide den kjølende effekten som vanninnholdet ellers ville ha hatt.
    Hvis du ikke har kontroll på luftfuktigheten vil eksplosjonsrisikoen øke…….

Et tredje forhold som også kan bidra er vår tilbøyelighet til å redusere ventilasjonsratene fordi det er kaldt ute samt å holde dører/vinduer lukket. Støv som ellers hadde blitt fraktet ut eller blitt samlet opp på annet vis vil da i større grad avsettes inne i lokalene.

Arbeidsprinsippene som musene følger er som klippet ut av dreieboka for støveksplosjonssikkerhet.
Gjør som musene på slutten av andre vers i musevisa, - «fjern støv og fei litt i krokene…».

Da får både dine medarbeidere, du og bedriften dere alle er en del av en bedre jul!

Kontakt: Torvald Stemsrud

Les gjerne mer om at Norsk Energi kan bistå både store og små virksomheter med å gjennomføre risikoanalyser, iverksette risikoreduserende tiltak og lage planer for risikostyring.

God jul 450x

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.