Miljøledelse sikrer kontinuitet i miljøarbeidet

Systemer for miljøledelse – som legger til rette for kontinuerlige energi- og miljøforbedringer – er et sentralt arbeidsområde i Norsk Energi.

Våre systemer for miljøledelse sikrer at utslipp til luft/vann/jord, energiforbruket og avfallsvolumet blir redusert på en skånsom, varig og, ikke minst, lønnsom måte. Samtidig vil dette gi god profileringseffekt og bedre bedriftens posisjon i markedet.

Med disse systemene bidrar vi til at miljøvurderinger alltid trekkes inn som en del av bedriftens øvrige beslutnings- og budsjettprosesser. Alt arbeid utføres i nært samarbeid med kunden, og vi legger vekt på å koordinere miljøledelsessystemet med bedriftens eksisterende systemer for kvalitetssikring og energistyring.

Vi legger for øvrig mye arbeid i å finne frem til klima- og miljøindikatorer som er enkle å følge opp, synliggjør forbedringer i miljøprestasjonene og egner seg for sammenligninger. Alt dette gjør Norsk Energi til et trygt valg som rådgiver for innføring eller oppdatering av systemer for miljøledelse.

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.