Miljø- og klimarapportering

Mange bedrifter og virksomheter må rapportere sine miljø- og klimautslipp, både internt og til myndigheter, samt også til offentligheten i årsrapporter og bærekraftsrapporter.
Bedrifter som er miljøsertifisert må fremvise sitt miljøregnskap til Stiftelsen Miljøfyrtårn eller til annet sertifiseringsorgan.

Erfaring
Norsk Energi har omfattende erfaring med miljørapportering og bistår gjerne med å utforme og etablere miljøregnskap og rapporteringsrutiner, både mot Miljødirektoratet og Statsforvalteren/ Fylkesmannen (evt. via Altinn), i hht. GHG-protokollen, ISO-standarder, Miljøfyrtårn-kravene etc.

Ta kontakt med Dag Borgnes på tlf. +47 99 79 60 87 eller epost This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.