Ledende i fjernvarme

Med nesten 40 års erfaring fra fjernvarmeprosjekter over hele landet utgjør Norsk Energi et ledende konsulentmiljø innen alle ledd i utbygging av fjernvarme og fjernkjøling.


fjernvarme_artikelVi kan bistå i hele prosessen fra forstudier til drift av komplette anlegg eller deler av anlegg: varmesentraler, distribusjonsnett og kundesentraler.

Samtidig tilbyr vi ekspertise i bruk av en rekke forskjellige fornybare energikilder i fjernevarmeproduksjon: biobrensel, spillvarme, geovarme, avfall og solenergi. Vi har også lang erfaring med å integrere fjernkjøling i totalanleggene.

Vår brede, tverrfaglige kompetanse og lange praktiske erfaring innen termisk energi, miljø, styring og regulering gjør det lønnsomt å velge Norsk Energi som samarbeidspartner for alle slike prosjekter. Norsk Energi har deltatt i et stort antall av de største fjernvarmeutbyggingene her i landet.

Vi kan bistå med blant annet:

 • Forstudier og forprosjekt
 • Lønnsomhetsvurderinger
 • Forprosjekter for vurdering av ulike energikilder
 • Prosjektering distribusjonsnett
 • Prosjektering kundesentraler
 • Prosjektering varme-/kjølesentraler
 • Konsesjonssøknader og Enova-søknader
 • Nettsimuleringer
 
 • Kontraktsformuleringer
 • Innkjøp
 • Varme-/kjøleplaner
 • Fjernstyring og overvåking
 • Testing og idriftsettelse
 • Driftbistand/problemløsning
 • Oppfølging
 • Miljøregnskap
 • Bedriftstilpassede kurs

For mer informasjon se faktaark om:
pdf Utslippskrav til energianlegg     
pdf Varmepumpe- og kjøleanlegg    

Ta gjerne en titt på følgende aktuelle saker
Optimal drift av fjernvarmesystem  
Nye markedsmuligheter for fjernvarmeselskaper 
Veileder om tilknytningsplikt for fjernvarme
Fjernvarme kutter energiforbruket med 28 prosent
Kjøling av bygg
Optimalisering av kjølesystemet i Barcode
Fjernvarmens rolle i energisystemet 

 

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.